castberg-seminar i GJØVIK

- Han ble sett på som veldig kontroversiell

Barnelovens far Johan Castberg ble hyllet og diskutert i to dager på Gjøvik.

Johan Castberg er en av Norges-historiens mest innflytelsesrike personer og han holdt til på Gjøvik (født i Brevik). Professor og dekan ved NTNU Monica Rolfsen var konferansier og hadde en rekke prominente gjester på programmet.
Johan Castberg er en av Norges-historiens mest innflytelsesrike personer og han holdt til på Gjøvik (født i Brevik). Professor og dekan ved NTNU Monica Rolfsen var konferansier og hadde en rekke prominente gjester på programmet.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Castberg-seminar #2

Årets arrangement fokuserer på hans engasjement for rettigheter for barn. 

De Castbergske barnelover banet Norge vei for rettslig likestilling mellom barn født i og utenfor ekteskap.

Lovene trådte i kraft 1. januar 1916 og var radikale i Europa, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv og navn etter far.

Liknende lover kom først i 1920- og 30-årene på Island, i Finland og Danmark, og i Sverige først i 1967.

Foredragsholdere: 

 • Geir Kjell Andersland - Jurist og forfatter
 • Arne Julsrud Berg - Direktør Mjøsmuseet
 • Anne Bjertnæs - Varaordfører (H), Gjøvik
 • Hege Duckert - Journalist
 • Jens Olai Jenssen - Castberg-biograf og journalist
 • Kristin Brandtsegg Johansen - Forfatter
 • Anne Trine Kjørholg - Professor NTNU
 • Siri Lindstad - Journalist
 • Monica Rolfsen - Professor og dekan på NTNU
 • Knut Storberget - Statsforvalter i Innlandet
 • Torvild Sveen - Ordfører i Gjøvik (Sp)
 • Ståle Stavrum - Utenlandssjef i FORUT

Det var en engasjert og voksen forsamling som hadde betalt for å være med på seminar om Johan Castberg på Samfundet i Gjøvik. Castberg var selv leder på huset i to år før han ble stortingsrepresentant i 1901.

På årets seminar var det fokus på Castbergs brennende engasjement for barna og hvordan Castberg er relevant den dag i dag når Norge tirsdag i forrige uke ble dømt i ni nye barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Barnelovens mor

Ordfører Torvild Sveen og tidligere redaktør for Oppland Arbeiderblad (OA) Jens Olai Jenssen viet nesten like mye oppmerksomhet til "barnelovenes mor" som Castberg selv kalte henne: Kvinneforkjemperen Katti Anker Møller. De to hadde et nært samarbeid og hun har sin del av æren for de Castbergske barnelover.

NTNU-professor og dekan Monica Rolfsen var konferansier og introduserte en rekke prominente gjester som ville ære Johan Castberg.

- Mange forbinder ham bare med oljefeltet ute i Nordsjøen, men han er en guru-skikkelse som bodde store deler av sitt liv på Gjøvik rundt 1900. Han er mest kjent for de Castbergske barnelovene (1915) men konsesjonslovene, hjemfallsretten, og kampen for allmenn stemmerett er kanskje minst like viktig for Norge, sier Rolfsen.

Frem fra glemselen

Dette er det andre Castberg-seminaret som har blitt arrangert. 

- Vi prøver å få han frem fra glemselen og vise historien bakover, men samtidig peke fremover, og se hvordan Castberg er aktuell den dag i dag. Tidligere OA-redaktør Jens Olai Jenssen, ordfører Torvild Sveen og Arne Julsrud Berg fra Mjøsmuseet er alle brennende engasjert i denne historien.

Rolfsen forklarer at hun og Karl Erik Haug ble invitert fordi de ville ha en kobling mot NTNU både i Trondheim og Gjøvik.

- Karl Erik Haug er instituttleder på Institutt for moderne samfunnshistorie som er faglig svært relevant, og sammen utgjør vi arrangementskomiteen. Det første seminaret ble holdt i fjor, på bursdagen til Castberg, hvor han ville fylt 160 år.

Frilynt kristendom

Det første seminaret ble holdt i fjor, på bursdagen til Castberg, hvor han ville fylt 160 år.

Hva er det som gjør Johan Castberg så interessant?

- Han var en politiker som var med på å forme det moderne Norge i en brytningstid. Han var sosialradikal, men ikke sosialist og han ble voksen på Sagatun Folkehøgskole som dyrket en frilynt kristendom. 

Han ble oppfattet som en veldig kontroversiell og radikal figur blant de etablerte politikerne på den tiden. 

Spesielt barnelovene, som banet vei for like rettigheter for barn født utenfor ekteskap. I dag oppfattes nok Sigrid Undseth som mer kontroversiell når hun var imot de Castbergske barnelovene.

På de svakes parti

En aktuell og kontroversiell debatt i dag er legalisering av narkotika. Hva ville Castberg sagt eller gjort i den debatten?

- Castberg ville tatt de svakes parti på bekostning av moralisering. Jeg tror han ville stemt for forslaget til Bent Høye, til tross for at han stemte for alkoholforbudet som ble innført under første verdenskrig. Han overholdt ikke selv forbudet og han var samtidig sakfører for Holmen Brenneri på Gjøvik, så det er mange paradokser her. Men det å gi en stemme til de svakeste i samfunnet er sentralt for å forstå Castberg, sier Rolfsen.

Hvordan har seminaret gått?

- Jeg er veldig fornøyd med nivået på årets foredragsholdere og vi hadde en veldig tankevekkende debatt med blant annet Knut Storberget om troen på at lover skal løse problemene vi har og at rettsliggjøringen i dag kanskje har gått for langt. Dette er jo på tvers av Castbergs overbevisnings store tro på loven. Noen problemer må løses av fellesskapet eller på andre måter enn å lage lover slik at ikke individets rettigheter trumfer fellesskapets rettigheter.

Noen foredrag du vil trekke frem?

NTNU-professor Anne Trine Kjørholt sammenlignet dagens barndom med barndommen slik den var på Castbergs tid, da barna fikk ta mer del i arbeidslivet.

Slo et slag for barnearbeid

- Det var mange svært interessant innlegg og samtaler. Jeg synes NTNU-professor Anne Trine Kjørholts foredrag var tankevekkende om hvordan vi forstår «barnearbeid» i dagens samfunn. Det å delta i et arbeidsfellesskap innenfor familien eller andre nettverk kan få barn til å føle seg nyttige og inkluderte i et fellesskap. Kjørholt hadde flere spennende eksempler på dette fra sin forskning på norske kystsamfunn.

Datoen for neste års seminar er allerede fastsatt og blir gjennomført 20.-21. september.

- Neste års tema er ikke fastsatt, men valget i USA gjør det aktuelt å se på utenrikspolitikk og demokrati, noe som Castberg var meget engasjert i, sier Rolfsen.