Ny regjering lover gratis psykisk helsehjelp: - Svært positivt, sier studentleder

Samskipnaden har måttet supplementere et for svakt lokalt psykisk helse-tilbud. Nå lover den kommende regjeringen å styrke det.

Leder i Velferdstinget sier at Samskipnaden har måtte gjøre opp for mangler i kommunale psykiske helsetilbud. Hun håper den nye regjeringens satsing kan gjøre at man får dekket studentenes behov.
Leder i Velferdstinget sier at Samskipnaden har måtte gjøre opp for mangler i kommunale psykiske helsetilbud. Hun håper den nye regjeringens satsing kan gjøre at man får dekket studentenes behov.
Publisert Sist oppdatert

Fredag kunne lederne i ungdomspartiene AUF og Senterungdommen avsløre en av konklusjonene fra regjeringsforhandlingene i Hurdal.

Fakta

Dette lover partiene

  • Det skal gis hjelp uten henvisning.
  • Offentlig psykisk helsehjelp skal bli gratis for pasienter til og med 25 år.
  • Skolehelsetjenesten skal styrkes gjennom en konkret opptrappingsplan.

Kilde: NTB

- Vi har fått gjennom et krafttak for psykisk helse, og man skal nå gratis psykisk helsehjelp for alle under 25 år, sa Astrid Hoem, som leder Arbeiderpartiets ungdomsparti ifølge TV2.

Jonas Gahr Støre lovte under valgkampen å bruke en milliard kroner mer enn Solberg-regjeringen på psykisk helse, spesielt forebygging. Riksrevisjonen har tidligere kommet med kritikk av at det psykiske helsetilbudet er for dårlig og for variert over landet. Nesten fire av ti kommuner sier selv at tilbudet er for dårlig.

Usolidarisk, mener Høyre.

Ungdomspartilederne kunne ikke si noe om hva slags prislapp dette får. De kunne heller ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å få ned de betydelige ventetidene i mange kommuner når det kommer til psykiske helsetjenester.

- Men nå er vi i hvert fall enige om virkemidlene man skal bruke, og så må de neste fire årene gå til å gjøre jobben, sa leder i Senterungdommen, Torleik Svelle til TV2.

Han sa også at han gjerne skulle ha sett denne satsningen fra regjeringen Solberg før pandemien. På sin side sier stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe at de gjorde mye for å få ned køene gjennom å tilby fritt behandlingsvalg. Ifølge TV2 mener han at det er usolidarisk at den kommende regjeringen nå vil skrote denne ordningen og at det kun blir de rikeste som kan kjøpe seg ut av lange køer.

Sit har tatt seg av de som ikke får hjelp i kommunen

Studentene i Velferdstinget i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Vt) jobber med å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene. Leder for Vt, Ellinor Lindström, sier hun er glad for at den innkommende regjeringen signaliserer at de ønsker å ta psykisk helse blant unge seriøst.

- Jeg ser på det som svært positivt at man kommer med et utvidet psykisk helsetilbud for unge. Det er utrolig viktig at den gruppa får hjelp, spesielt nå som vi er på vei ut av pandemien, hvor vi har sett at det har vært et utrolig stort behov for hjelp blant studentene, forteller hun.

Samskipnaden har i dag et lavterskeltilbud med psykolog til studenter, til lav pris. Dette tilbudet eksisterer parallelt med de kommunale tjenestene for psykisk helse.

- Sit har tatt på seg mye ansvar når det kommer til å dekke over de som i dag ikke får hjelp i vertskommunene. Der har det vært mye fokus på å ta det mellomsjiktet av de som har behov for hjelp, men ikke er syke nok til å få innpass i den kommunale psykiske helstetjenesten, sier Lindström.

Vanskelig å si hva det betyr for Sit

Nøyaktig hva denne annonseringen har å si for det tilbudet Sit har i dag er for tidlig å si. Det tilbudet som eksisterer i dag har ikke vært nok til å dekke behovet blant studentene.

- Under korona har vi sett at tilbudet til Sit har vært veldig presset og at det har vært lav kapasitet i kommunen, så det er viktig at denne kapasiteten utvides. Så får vi se hva dette eventuelt har å si for Sit, om det fortsatt er noe som kan fungere som et supplement. Det viktigste er at så mange som mulig får hjelp, konkluderer Vt-lederen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.