lokalvalg 2023

- Det er helt krise hvis NTNU velger å bygge i TEK17-standard

Hva mener egentlig politikerne om campussamlingen, og hva synes de om at klimaambisjonene for nytt campus forsvant sammen med pengene?

Nordre gate er i disse dager omgjort til et stort valgområde, der byens innbyggere kan stille spørsmål til listekandidatene.
Publisert Sist oppdatert

NTNU hadde lenge store miljøambisjoner for det planlagte campusprosjektet. De planlagte byggene skulle produsere mer energi enn NTNU hadde bruk for.

Byggene skulle få solcellepanel, og et varmegjenvinningslager skulle lagre varme som skulle kunne brukes på kalde vinterdager uten sol. 

Ingenting av dette blir trolig noe av. Da regjeringa valgte å kutte i budsjettet fra 12 milliarder til 6,6 milliarder måtte NTNUs planer om å bygge mest mulig miljøvennlig legges til side. 

Konsekvensen av kuttene er at NTNU nå må bygge nytt campus i TEK17-standard, som er minstestandarden for nye bygg i Norge. Mange har uttalt seg kritisk til at NTNU velger å satse videre på prosjektet når miljøambisjonene må legges på is. 

UA ønsket å høre hva politikerne mente om saken, og vi stilte dem følgende spørsmål: 

- Hvordan stiller partiet ditt seg til campussamlingen? 

- NTNUs miljøambisjoner om å bygge så energieffektivt og miljøvennlig som mulig måtte droppes på grunn av kutt i bevilgningen. Burde NTNU ha stoppet prosjektet da, eller er partiet ditt likevel for den planlagte campussamlingen?

Tove Eivindsen, gruppeleder for Venstre i Trøndelag fylkesting og medlem i fylkesutvalget:

Tove Eivindsen fra Venstre er skuffet over at miljøambisjonene til NTNU måtte vike på grunn av kutt i bevilgningen. Foto: Synne MÆLE

- Vi er for campussamlingen. Den tidligere forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V) og hennes regjering satte av 11,9 milliarder til prosjektet. 

- Det er ekstremt skuffende at miljøambisjonene falt ut av prosjektet, og at kunst og musikk-miljøet ved NTNU er utelatt fra samlingen. NTNU burde fått ett skopar. I stedet endte de opp med én veldig fin sko, men én sko er jo bedre enn ingen sko, sier Eivindsen. 

Sigurd Skogum Riise, leder i Rødt Trondheim

Sigurd Skogum Riise, leder i Rødt Trondheim har tiltro til at staten gjør gode valg på vegne av NTNU, og legger seg ikke så mye opp i campussamlingsdebatten.

- Rødt har ikke så sterke meninger om hvor fremtidens campus skal ligge. Dette er en statlig beslutning, så vår mening har ikke så mye å si her. 

Sigurd Ingvaldsen, står på bystyrelista til Ap

- Ap går for et samlet campus, og vi har vært en av de viktigste pådriverne for å få det til. 

- Det er synd at miljøambisjonene røk, men samtidig har jeg forståelse for at staten må redusere bevilgningene til offentlige bygg. 

 Gerd Wold og Marie Husby Valland, står på bystyrelista til Høyre

Marie Husby Valland, til venstre, og Gerd Wold er ikke fornøyd med kuttene i bevilgningen til campussamlingen.

 - Høyre er positive til campussamling, og partiet ønsket egentlig at det skulle bevilges mer penger til samlingen enn det som er vedtatt i dag. 

- Som sagt ønsket Høyre at det skulle bevilges mer penger, så slik vi ser det er det svært negativt at man nå ikke får bygget byggene slik man først så for seg. 

Maria Alseth, andrekandidat for FrP til bystyret i Trondheim

Maria Alseth, andrekandidat for FrP i bystyret i Trondheim, ønsket at utbyggingen i større grad skulle skje i nærheten av sentrum.

- Vi støtter NTNUs ambisjoner for et samlet campus, og er positive til samling rundt Gløshaugen. Vi skulle også gjerne sett at mer av det nye arealet ble etablert i retning mot sentrum, men det er det dessverre ikke flertall for i bystyret.

- Fremskrittspartiet mener at det viktigste med samling av campus må være å legge til rette for gode læringsmiljø, tverrfaglighet og utvikling av kunnskap for fremtiden. Nedskaleringen kan gjøre dette vanskelig, og det må i alle fall være slik at faglige behov går foran det å stille strengere krav enn nødvendig.

Ottar Michelsen, leder i Trondheim SV

Ottar Michelsen synes ikke det er et reellt alternativ å bygge i Tek17-standard.

 SV er positive til et samlet campus, men det er helt krise dersom NTNU velger å bygge i TEK17-standard. Det er pinlig dersom NTNU ikke klarer å nå miljøambisjonene de først satte, og for SV er det heller ikke et reelt alternativ. 

- Hva er alternativet da, når pengene ikke strekker til for til å bygge så miljøvennlig som først ønsket?

- Slik jeg har forstått det jobbes det nå med saken på Stortinget, med håp om å  øke bevilgningen, og det er det vi håper på. 

Ivar Henry Larsen, listekandidat for MDG i bystyret

Ivar Henry Larsen mener at NTNU i større grad må tenke på behovene minst 50 år i tid før de bygger nybygg.

 - Vi i MDG er for campussamling, men vi er skeptiske til at NTNU nå må bygge i TEK-17, standard, som snart er helt utdatert. Man bør etterstrebe å bygge så miljøvennlig som mulig med tanke på fremtiden, og det bør man sette av penger og midler til. 

Torry Unsgaard, listekandidat for KrF til bystyret i Trondheim

Torry Unsgaard, listekandidat for KrF forteller at KrF er positive til campussamlingen.

 - KrF støtter planene om et samlet campus, men vi synes det var synd at NTNU ikke får bygget slik de først ønsket på grunn av økonomi. 

Tomas Iver Hallem, fylkesordførerkandidat for Senterpartiet

Tomas Iver Hallem er fylkesvaraordfører i dag.

 - Ja, vi er for et samlet campus. Det er Senterpartiet statsråd, Sandra Borch som har presentert at regjeringen vil starte byggingen av et samlet campus neste år gjennom forslag til statsbudsjett for 2024. 

- For at det skulle bli fremdrift og realisering i campusplanene tror jeg det var nødvendig å kostnadstilpasse utbyggingen. 

Sigurd Ingvaldsen, listekandidat for Trondheim Arbeiderparti i bystyret

Sigurd Ingvaldsen synes det er fint å få studentene tilbake til byen etter sommerferien. - Byens studenter skaper liv og røre i byen, det liker jeg, sier han.

- Vi er for et samlet campus, og Ap var en av de viktigste pådriverne for å få samlet fagmiljøene. Det er synd at miljøambisjonene må senkes, men samtidig forstår jeg at staten må redusere utgiftene til offentlige bygg.