Arbeidsrelevansmeldingen:

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i Norge er underutviklet

Regjeringen foreslår mer og bedre praksis for alle studenter for å øke arbeidsrelevansen med studier.

- Ingen grunn til at bare profesjonsutdanningene skal ha praksis, sier Henrik Asheim.
- Ingen grunn til at bare profesjonsutdanningene skal ha praksis, sier Henrik Asheim.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Hovedpunkter i arbeidsrelevansmeldingen

  1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  4. Vi må ha mer og bedre praksis

Kilde: Regjeringen.no

- Det er mye som fungerer bra med norsk høyere utdanning, men kontakt med arbeidslivet er noe vi må bli bedre på. Vi har for lite bruk av praksis, for noen grupper er overgangen til arbeidslivet utfordrende og alt for få studenter fullfører utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning er nå ute og legger vekt på at studenter trenger mer arbeidsrelevant erfaring for å lykkes i et arbeidsliv i endring.

Les Arbeiderpartiets reaksjon her: - Holder ikke.

Historiestudenter bør også ut i praksis

Kunnskapsdepartementet siterer tall fra Studiebarometeret 2020 der en av fire studenter har hatt praksis som en del av utdanningsløpet. Sett bort fra profesjonsutdanningene er tallet lavere og regjeringen mener dette er for lavt.

- Det er egentlig ingen grunn til at det bare er profesjonsutdanningene som skal ha praksis. Det burde være like selvfølgelig at en historiestudent fikk prøve seg i arbeidslivet underveis i studiet, sier Asheim.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er positive til forslaget om mer praksis og mener dette er et av de viktigste redskapene for øke arbeidslivsrelevansen. De legger også fokus på at kvaliteten på eksisterende praksis må økes.

– For studenter med obligatorisk praksis har det lenge vært etterlyst at kvaliteten heves. Det er bra regjeringen nå følger opp dette, og at de i tillegg vil ha praksis inn på flere studier. Dette er noe vi vet norske studenter ønsker, sier nestleder i NSO, Felipe Garcia.

NSO sier studenter med obligatorisk praksis i dag opplever problemer.

–Norske studenter er allerede i en krevende økonomisk situasjon. Vi har lenge etterlyst en garanti for reisevei eller økonomisk støtte for de studentene som må flytte for å gjennomføre praksis. Dette er noe vi vil be Stortinget rydde opp i, sier Garcia.

Nestleder for NSO, Felipe Garcia mener mer praksis er en god ting
Nestleder for NSO, Felipe Garcia mener mer praksis er en god ting

Dårligere enn andre land i Europa

Ifølge meldinga er samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i Norge dårligere utviklet enn i andre europeiske land. Mange studenter har for dårlig informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes etter studiene.

- Universitetene og høyskolene må sørge for at undervisnings- og læringsaktivitetene engasjerer studentene og legges opp på en måte som minner om hvordan vi jobber i arbeidslivet. Ett av mange eksempler på det kan være å skrive oppgaver med utgangspunkt i et reelt problem fra en bedrift, sier Asheim.

Stortingsmeldingen legger også fokus på et ønske om å øke tilstedeværelsen av innovasjon og entreprenørskap gjennom alle utdanningsløp. I tillegg legger meldingen opp til mer alternative lærings- og vurderingsmetoder.

– Det er mange gode tiltak i meldingen som vil øke arbeidslivsrelevansen og heve kvaliteten i utdanningene på norske universiteter og høyskoler. Studentaktive undervisningsformer er mer ressurskrevende enn klassiske forelesninger. Nå må det følges opp med midler til institusjonene så det faktisk kan gjennomføres, sier Garcia på vegne av NSO.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.