Arbeiderpartiet reagerer på melding om arbeidsrelevans: - Holder ikke

- Å ønske eller utrede mer arbeidslivsrelevans er ikke nok, mener Aps Nina Sandberg.

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning mener det er for lite konkret i regjeringens forslag.
Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning mener det er for lite konkret i regjeringens forslag.
Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet maner til kamp i Stortinget etter regjeringa tidligere i dag la fram arbeidsrelevansmeldinga. Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, som den heter, etterspør mer praksis også utenfor yrkesrettede utdanninger.

Les mer om stortingsmeldingen om arbeidsrelevans her: Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i Norge er underutviklet.

- Studentene er samstemte om at de vil ha mer praksis, og arbeidslivet etterlyser det, uten at høyreregjeringen har tatt grep. Nå fortsetter regjeringen i samme sporet, og legger fram nok en melding som beskriver problemer andre skal løse. Arbeiderpartiet mener alle studenter skal ha tilbud om praksis som del av utdanningen, og hadde forventet flere konkrete tiltak som sørger for at Norge tar igjen land vi sammenlikner oss med der studentene er langt bedre forberedt på arbeidslivet, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning.

Norge preget av små aktører

Sandberg forteller at norske studenter skal ut i et arbeidsliv preget av små og mellomstore bedrifter, samt kommunene. Hun mener denne næringsstrukturen og manglende bindinger mellom de små aktørene og utdanningsinstitusjonene er grunnen til at Norge ligger bak andre land.

- Arbeiderpartiet mener at alle studenter skal få tilbud om et «praksiselement» i utdanningen, også disiplinutdanningene. Dette kan for eksempel være utplassering i arbeidslivet, internships, å skrive studentoppgaver i næringslivet eller trekke arbeidslivet inn som gjesteforelesere. Institusjonene skal ha full frihet til å tilpasse dette til egne utdanninger, men det er viktig at denne forventningen stilles. Ting skjer ikke av seg selv, selv om denne regjeringen ser ut til å tro det, sier Sandberg.

Mangler finansiering

Det er ikke uenighet mellom regjeringen og Ap om at praksis er et viktig grep, men Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke gjør nok konkret for at dette skal bli et tilbud for alle studenter.

- For eksempel er det åpnet for praksis i ingeniørutdanningene, men langt fra alle ingeniørstudenter får det i dag. Dette henger også sammen med kostnadskategoriene og finansieringen, og jeg hadde forventet at regjeringen ser disse virkemidlene i sammenheng når de snart legger frem en styringsmelding og endringer i finansieringssystemet for institusjonene, sier Sandberg.

Endringer rundt egenbetaling

Regjeringen melder også i meldinga at de vil legge frem endringer i egenbetalingsforskriften før sommeren for å åpne for mer egenbetaling for etter- og videreutdanning.

- Arbeiderpartiet er spent på hva regjeringen kommer med her. Det kan ikke være sånn at folk skal betale all etter- og videreutdanning, da får du ikke like muligheter for livslang læring, sier Sandberg.

Ellers viser hun også til en uttalelse fra nestleder i Norsk Studentorganisasjon, Felipe Fawcett.

–En gjennomgang av egenbetalingsforskriften må ikke true gratisprinsippet i høyere utdanning. For NSO er det grunnleggende at ingen offentlig høyere utdanning skal ha brukerbetaling fra enkeltindividet, avslutter Felipe Garcia.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.