Varsler ved NTNU

Varslet om hvitvinsdrikkende foreleser og forhold mellom veileder og stipendiat

NTNU mottok 77 varsler i 2021. UA har fått innsyn i 54 av dem. Det er flest studenter som varsler ifra.

En student forteller at hun så en foreleser drikke av en hvitvinsflaske flere ganger i løpet av en nettforelesning. Illustrasjonsfoto.
En student forteller at hun så en foreleser drikke av en hvitvinsflaske flere ganger i løpet av en nettforelesning. Illustrasjonsfoto.
Publisert

UA har bedt om å få se alle varslene som ble meldt inn til NTNU i 2021, gjennom «Si fra-kanalen». Her kan både studenter og ansatte varsle ifra.

UA har fått innsyn i, og dermed selv kunnet lese, de aller fleste varslene (se faktaboks). Varslene er sladdet. De dreier seg om alt fra opplevd rasisme til drikking av hvitvin under undervisningen, og manglende tilrettelegging for studenter.

Fakta

Innsyn i dokumentene

UA ba tidligere i år NTNU om å få innsyn i hva ansatte og studenter varsler om

NTNU ville ikke gi innsyn i mer enn 8 av 77 dokumenter

Felles klagenemnd har bestemt at det skal gis innsyn i 54 varsler

Disse er sladdet slik at varsler holdes anonym

Felles klagenemnd sier blant annet at opplysninger om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NTNU vil være av stor interesse for allmenheten, og at det bør gis innsyn i så mange opplysninger som mulig uten at identiteten til varslerne blir kjent.

22 varsler som omhandler lovbrudd unntas offentlighet ( se egen artikkel)

22 varsler er unntatt offentlighet fordi de omhandler mulige lovbrudd. I tillegg måtte ett varsel sladdes i så stor grad at hele dokumentet ble unntatt.

UA skrev også i 2021 om varsler som hadde kommet inn, men den gang uten at UA fikk utlevert varslene.

HR-sjef Arne Hestnes sier til UA at hovedregelen er at det enkelte fakultet følger opp sine saker, mens HR sentralt gir råd og veileder.

Snakket nedlatende om samer

Det er et stort flertall av studenter som varsler. En student forteller han har ønsket opptak av forelesninger i en periode av livet der han har hatt det tungt, uten at programansvarlig ved NTNU har etterkommet ønsket.

Så er det andre studenter som ønsker å klage på forelesere som oppfører seg upassende. En foreleser ved NTNU i Trondheim har ifølge klagerne flere ganger sagt at de kvinnelige studentene må skru på kameraet slik at man kan se deres pene utseende. Han har også henvist til kolleger ved å vise til etnisiteten deres, og snakket nedlatende om samer.

Lite hjelp med masteren

Studenter forteller også manglende tilrettelegging i undervisningen for de som har funksjonsnedsettelser, og om at de får for lite hjelp med masteroppgaven sin fra veileder.

En student skriver: «Jeg prøvde flere ganger å be om å lese igjennom masteroppgaven min og deler av denne, men hen (pronomen endret av UA) responderte vanligvis med svar som «Du vet , jeg har 4 masterstudenter. Jeg har ikke tid til å lese igjennom alle oppgavene deres, det er jeg for gammel til». Hvorpå jeg svarte at jeg sliter med å ha tiltro til det jeg skriver og mente det hadde vært svært gunstig for meg med en slik gjennomlesning, hvorpå hen svarte noe tilsvarende «Du er voksen nå og kan ikke belage deg på hjelp fra andre, du må stole på deg selv».

Drakk hvitvin under forelesningen

En annen student forteller at foreleseren hennes drakk hvitvin i løpet av forelesningen.

«Hen (pronomen endret av UA) tok en slurk rett ut av en hvitvinsflaske, før hen sier at vi skal fortsette forelesningen. Jeg vet ikke om hen trodde kameraet var av? Tre ganger så jeg hen ta en slurk av flaska før hen fortsatte å snakke. En gang i pausen, en gang mot slutten av forelesningen, og en siste gang når forelesningen var over, mens hen satt og besvarte eventuelle spørsmål fra elever. Om hen trodde kameraet var av eller ikke, er dette uansett veldig uforsvarlig. Man skal da ikke drikke alkohol i arbeidstiden? Dette var kl. 14 på en torsdag, og hen underviste for over 200 elever. Jeg regner med det ikke bare var jeg som så det,» skriver studenten.

Klager på forhold mellom foreleser og student

Andre studenter varslet om at det i en stillingsutlysning som studentmentor står at personlig egnethet tillegges stor vekt.

Dette mener de er problematisk, fordi det er umulig å kontrollere slike personlige preferanser - da er det lett å bare ansette noen man liker.

En annen person varsler om at det har pågått et seksuelt forhold mellom en veileder og en phd-stipendiat over flere år. Varsleren sier forholdet er kjent for de fleste ansatte og studenter, men at det forgifter arbeidsmiljøet.