Advokatbyrå skal behandle klage på omstridt instituttleder-ansettelse

Samme firma som nylig leverte rapport om Eikrem er involvert i ansettelsessak ved IE-fakultetet: - En trend, sier HR-sjef.

Arne Kr. Hestnes har besluttet å be et advoktatbyrå om å behandle en klage på en ansettelse, likevel mener han økt advokatbruk ved universitetet er et problem.

Arne Kr. Hestnes har besluttet å be et advoktatbyrå om å behandle en klage på en ansettelse, likevel mener han økt advokatbruk ved universitetet er et problem.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa omtalte tidligere at nåværende instituttleder Morten Breivik ved Institutt for Teknisk Kybernetikk (ITK) var, i likhet med flere andre ved eget institutt, misfornøyd med at han ikke fikk fortsette i sin stilling. Breivik valgte å klage på ansettelsen. Saken skal nå undersøkes av advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig, som tidligere denne uka leverte sin rapport om Øyvind Eikrem til NTNU.

- Det kom en klage på tilsettingsprosessen, det tar vi på alvor. Da har vi i dette tilfellet hyret inn en ekstern, uhildet part. Det er for at det skal være hevet over enhver tvil at det behandles av en nøytral part, ettersom jeg utøver lederstøtte til fakultetsledelsen, sier HR og HMS-sjef ved NTNU, Arne Kr. Hestnes.

Hestnes sier klagen er todelt. Den ene delen går på habiliteten i denne ansettelsen til leder ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Det er Ingrid Schjølberg som er dekan der. Den andre delen av klagen går på saksbehandlingen og forståelse av kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven.

- Det er ikke vanlig med klager i forbindelse med ansettelsessaker, men når det først klages er det ikke overraskende at det er i forhold til habilitet og saksbehandling/tolkning av kvalifikasjonsprinsippet, sier Hestnes.

Ansettelse kan gjøres om ved alvorlig brudd

HR/HMS-sjefen sier at om alt går som planlagt kan saken være ferdigstilt allerede denne uka. Forhåpentligvis i løpet av neste uke. Han sier at i ytterste konsekvens, om det skulle være alvorlige regelbrudd, må NTNU vurdere om saken skal omgjøres. Altså at den gjennomførte ansettelsen oppheves.

Før påske mente Hestnes at det var ingenting som tydet på at det hadde skjedd noe galt i saken. Han ønsker ikke å kommentere på hvordan saken er stilt for øyeblikket.

- Jeg har ikke gått mer inn i saken. På det tidspunktet var det vurderingen, sier han.

Ifølge Hestnes har vært en økende trend ved NTNU der advokater involveres i interne saker. Selv om hans avdeling i dette tilfellet har valgt å benytte et advokatbyrå, mener han denne utviklingen er uheldig.

- Vi burde klare å drive universitetet ved å løse våre problemer internt. Men dette er del av en generell utvikling der samfunnet rettsliggjøres mer og mer. Det er ikke en ønskelig utvikling.

Det har ikke lyktes Universitetsavisa å få kontakt med Morten Breivik som er den som leverte klagen på tilsettingsprosessen han var involvert i.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.