Ytring

Underlige påstander om «nullalternativet» fra Hjelseth

- Jeg skulle ønske Hjelseth hadde valgt å argumentere saklig mot fraflytting fra Dragvoll, skriver direktør Bjørn Haugstad i denne kommentaren til førstnevntes antydning om at prisen for å bli værende på Dragvoll er satt for høyt.

Rehabilitering. Bygg 2 på Dragvoll pusses opp. Vedlikehold pluss oppgradering av bygningsmassen der kommer til å koste en hel del.
Publisert

Førsteamanuensis Arve Hjelseth advarer i en ytring om campussamling og Dragvoll mot å avskrive det som nå omtales som nullalternativet. Hjelseth er i sin fulle rett til å argumentere for at det er bedre å bli på Dragvoll enn å samle aktiviteten på Gløshaugen. Styrets behandling av saken på torsdag i forrige uke ga heller ingen indikasjon på at nullalternativet er avskrevet.

Deler av argumentasjonen fra Hjelseth er derimot problematisk. En bærende påstand i Hjelseths ytring er at de beregnede kostandene ved å oppgradere Dragvoll er bevisst overvurdert, og at «det er jo ikke rart prisen for oppgradering blir høy hvis det skal brukes store ressurser på med viten og vilje å sette oss dårligere i stand til å gjøre jobben vår.»

Jeg skulle ønske Hjelseth hadde valgt å argumentere saklig mot fraflytting fra Dragvoll, heller enn fremsette ugrunnede påstander om den faglige integriteten til personer i Campusutviklingsprosjektet og Eiendomsavdelingen som arbeider hardt for å svare ut en bestilling fra Kunnskapsdepartementet under betydelig tidspress.

Premissene for beregning av nullalternativet er redegjort for i styresaken, og er utformet i dialog med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg. Litt forenklet sagt er de at Dragvoll skal bringes til samme bygningstekniske standard som nye bygg på Gløshaugen vil ha. Det innebærer blant annet betydelig oppgradering av kravene til miljø og klima, nedfelt i Byggeteknisk forskrift (TEK17), i tråd med NTNUs ambisjoner for bærekraftig drift.

Vedlikehold av Dragvoll til tilstandsgrad 1 er langt rimeligere, i størrelsesorden 200 - 300 millioner kroner. Det ligger imidlertid ingen modernisering eller oppgradering til någjeldende standard for klima og energibruk i dette.

Ser man bort fra integritet og at forutsetningene for beregningene av nullalternativet har skjedd i dialog med Kunnskapsdepartementet, så ville uansett strategien Hjelseth tilskriver ledelsen være lite hensiktsmessig. Vi er selvsagt klar over at Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet vil etterprøve beregningene. Strategien Hjelseth beskriver ville derfor raskt bli avslørt, og er således selvødeleggende. Kort sagt; så dumme er vi ikke.