risikobildet ved ntnu

Haugstad om alvoret: - Jeg kan nå si at det vil bli oppsigelser ved NTNU

NTNUs direktør for organisasjon og infrastruktur sa at de må komme seg gjennom omstillingen uten å glemme hva universitetet er til for.

Nå slår han fast alvoret i situasjonen. Sluttpakker er allerede tilbudt til ansatte ved NTNU, før eller siden vil det komme oppsigelser også.
Publisert Sist oppdatert

På tirsdagens styremøte la direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, fram NTNUs langtidsplan – og planleggingsrammene for 2025.

- NTNU er i omstilling. Det å beholde arbeidsmiljø, arbeidsmoral og entusiasme er avgjørende for å kunne komme ut av dette med høy kvalitet, sa Haugstad.

Universitetet er preget av en krevende økonomisk situasjon, og må nedbemanne stort. 

Ikke trivielt å ivareta studenter og ansatte

- Vi er i omstilling. Samtidig har vi en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet som vi er forpliktet på, som ble inngått i en tid da NTNU ikke var dagens økonomiske situasjon, sa han. 

Dette betyr at ambisjonene NTNU hadde for hastighet i gjennomføringen av utviklingsavtalen må ned. 

Fakta

Overordnet risikovurdering - vår 24

 1. Risiko for økt arbeidsbelastning for ansatte 

2. Risiko for at studentenes psykososiale læringsmiljø svekkes 

3. Risiko for mindre tilfang av studenter, svakere studiegjennomføring og økt frafall 

4. Risiko for at både fysisk og digital infrastruktur ikke er tilpasset kjernevirksomhetens behov 

5. Risiko for manglende evne til å gjennomføre og ta ut effekter av utviklingsaktiviteter. 

6. Risiko for redusert evne til å lykkes i kampen om de internasjonale vitenskapelige talentene. 

7. Risiko for at NTNU ikke evner å utvikle og beholde de teknisk-/administrative ansatte 

8. Risiko for manglende gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn på campus Trondheim 

9. Risiko for at NTNUs omstillingsevne svekkes slik at oppfyllelsen av samfunnsoppdraget påvirkes 10 Risiko for reduserte vilkår for forskningsaktivitet 

11. Risiko for at manglende strukturer og systemer innenfor sikkerhet og beredskap bidrar til tap av verdier og omdømme 

12. Risiko for at svekket ivaretakelse av eksportkontrollregelverket fører til redusert internasjonalt samarbeid 

13. Risiko for at NTNU ikke evner å tilpasse aktiviteten til strammere økonomiske rammer hurtig nok

- Vi må gjennom omstillingsarbeidet ikke miste formålet for NTNU av syne, og gjenvinne strategisk handlingsrom, sa Haugstad. 

Noe av det som blir viktig for NTNU framover er å hente flere midler fra EU og Forskningsrådet, nye senterløsninger og å effektuere reelle og gode endringer i emneporteføljen. 

- Å ivareta ansatte og studenter i en tid med store endringer er ikke trivielt, sa han. 

Garanterer oppsigelser

NTNUs risikobilde gjennomgås to ganger per år, og er et verktøy for å vurdere hvilke utfordringer som kan påvirke universitetets mål og resultatoppnåelse. 

Figuren viser den oppdaterte risikomatrisen. Se faktaboks for forklaring på de ulike risikoelementene.

I den oppdaterte risikomatrisen, lagt fram for styret før tirsdagens styremøte, har flere risikoer økt i mulig konsekvens og sannsynlighet. 

- Utviklingen i risikomatrisen går stort sett i rødere retning. Risiko 13, at NTNU ikke evner å tilpasse aktiviteten til strammere økonomiske rammer hurtigere nok, har inntruffet, sa Haugstad. 

Han fortalte at dette er noe de arbeider med, og viste til tiltakene presentert tidligere i styremøtet. 

- På styremøtet for ett år siden kunne jeg ikke garantere at det ikke blir oppsigelser. Nå kan jeg si at det vil komme oppsigelser på NTNU, slo Haugstad fast. 

- Hva prioriteres bort?

I planleggingen har NTNU lagt til grunn at det vil komme én prosent mindre i bevilgninger i årene framover. Styreleder Remi Eriksen spurte om robustheten i disse antakelsene. 

- Basert på signalene vi har fått så anser vi det som helt nødvendig å legge til grunn at det vil være én prosent nedgang. Å planlegge for noe mer gunstig enn det er dristig. Det er ingen regjering som vil bekrefte at de har planer om å ta ned bevilgning i et høyere eller lavere tempo, så det blir kvalifisert gjetning, svarte Haugstad. 

Representant for de teknisk-administrativt ansatte, Peder Brenne, mente kvaliteten i langtidsbudsjettet er avgjørende framover. 

- Det er vanskelig å være uenig i noen av prioriteringene, det ser fornuftig ut, men hva prioriteres bort? Og kan man si noe om hva kostnadene er, og om man ser økonomiske effekter av prioriteringene, spurte han. 

Har jobbet mye med risikoanalyse

Styrerepresentant Tim Torvatn var ikke sikker på om risikobildet som er tegnet opp blir med i planene på en tydelig nok måte. 

- Mye er kritisk allerede, og da hadde det kanskje fortjent mer diskusjon. Det går fram av dokumentet at ledelsen er oppmerksom på det, men vi kunne fått mer innsyn i tiltak på risikoområdene, sa Torvatn. 

Rektor Tor Grande svarte at de har jobbet bedre enn noen gang med risikoanalyse, og spesielt på tiltakene som reduserer risiko. 

Haugstad avsluttet saken med å si at hvis ikke fakultetene og resten av organisasjonen setter inn tiltak raskt nok, vil NTNU komme på et avsetningsnivå som er lavere enn de har forpliktet seg til i sin investeringsplan. 

- Problemet med at NTNU har for høye avsetninger er på vei til å løse seg raskt på minst mulig ønskelig måte. 

Følg UA på Facebook og Instagram.