Anbefaler å utsette nytt økonomi- og lønnssystem med ett år

BOTT-samarbeidets nye økonomisystemer har ført til krøll andre steder i landet. Nå anbefaler styringsgruppen ved NTNU rektor å utsette innføringen.

- Det er ulike områder vi nå vil jobbe mer med for at NTNU kan gå over på nye systemer med akseptabel risiko, sier prosjektleder Jens Petter Nygård
- Det er ulike områder vi nå vil jobbe mer med for at NTNU kan gå over på nye systemer med akseptabel risiko, sier prosjektleder Jens Petter Nygård
Publisert Sist oppdatert

I en melding på Innsida skriver styringsgruppen for prosjektet BOTT ØL Innføring at de etter en totalvurdering av situasjonen anbefaler rektor å utsette overgangen til det nye økonomi- og lønnssystemet.

Systemet skulle egentlig innføres fra 1.januar 2022, men anbefales nå utsatt til 1.januar 2023.

«Konklusjonen etter drøfting i styringsgruppa er at man anbefaler rektor å utsette overgangen til senere enn 1. januar 2022 og starte replanlegging på bakgrunn av den eksterne kvalitetssikringen som er foretatt og erfaringene som nå er gjort ved de andre universitetene. Det tas sikte på en overgang 1. januar 2023.» skriver de i meldingen.

- Det er ulike områder vi nå vil jobbe mer med for at NTNU kan gå over på nye systemer med akseptabel risiko. Dette gjelder både organisering av prosesser, opplæring, systemmessig forberedelser med integrasjoner osv. Med en utsettelse får vi muligheten sammen med BOTT ØL nasjonalt og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) til å rette feil, bedre forstå og videreutvikle løsningene, og til å gjøre ytterligere forberedelser i organisasjonen. Jeg har informert prosjektlederne i BOTT ØL nasjonalt og i DFØ om anbefalingen vi nå gjør, og opplever at vi sammen vil se på mulighetene som ligger i en potensiell utsettelse, sier prosjektleder Jens Petter Nygård i meldingen.

Det var fredag beskjeden kom om at styringsgruppen skulle fatte en avgjørelse mandag denne uken. Det nye systemet er en del av BOTT-samarbeidet (Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim).

Ved Universitetet i Bergen har de allerede innført det nye systemet, men rollen som pilotuniversitet har vært langt fra smertefri. Der har de både slitt med lønnsutbetalinger og innkjøp som følge av feil i de nye systemene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.