Siktet av PST, nå tiltalt

NTNU-ansatt tiltalt: - En stor misforståelse

- Dette må bero på en stor misforståelse, sier den tiltalte NTNU-professoren til UA via sin advokat Brynjulf Risnes.

Det er bak denne døra inn til Nano-mekanisk lab, at den tiltalte skal ha invitert to gjesteforskere fra Iran. Her skal datainnbrudd ha skjedd.
Det er bak denne døra inn til Nano-mekanisk lab, at den tiltalte skal ha invitert to gjesteforskere fra Iran. Her skal datainnbrudd ha skjedd.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 13:55 med intervju med dekan Olav Bolland.

I januar 2019 kunne Universitetsavisa avsløre at to fast vitenskapelig NTNU-ansatte med bakgrunn fra Iran var satt under etterforskning fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De var blant annet mistenkt for at de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. De to ble øyeblikkelig suspendert fra sine stillinger.

Denne saken har vært under etterforskning siden, og beslutning om eventuell tiltale har tatt tid. Ifølge NRK er det nå tatt ut tiltale mot en av de to. Det dreir seg om en professor med tysk-iransk bakgrunn.

– Vi har tatt ut tiltale mot en person for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iranforskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, sier statsadvokat Frederik Ranke til NRK.

Nå er den ene av den to altså tiltalt. Saken mot den andre personen er henlagt.

Eksportkontroll

PST fikk våren 2019 opplysninger fra NTNU knyttet til at det kunne ha foregått ureglementert forskning ved NTNU som kunne være i strid med eksportkontrollovgivningen.

- Forskningen er knyttet til et mindre miljø bestående av personer av utenlandsk opprinnelse, herunder tilreisende gjesteforskere fra Iran, sa Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til Universitetsavisa den gangen.

På bakgrunn av opplysningene fra NTNU iverksatte PST høsten 2019 etterforskning av saken med det formål å undersøke nærmere om den aktuelle forskningen innebærer et brudd på eksportkontrollovgivningen

Advokat Brynjulf Risnes representerer den tiltalte forskeren.
Advokat Brynjulf Risnes representerer den tiltalte forskeren.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt undersøkelser av bestemte metall-legeringer kan ha gitt Iran informasjon som kan være av betydning ved fremstilling av masseødeleggelsesvåpen eller deres leveringsmidler.

- De trekker det langt

Den nå tiltaltes advokat Brynjulf Risnes sier til Universitetsavisa at hans klient stiller seg nokså uforstående til tiltalen.

- Han er svært overrasket, og oppfatter at den bygger på en stor misforståelse. Han har aldri foretatt seg noe som ville kunne bidra til å fremme Irans atomvåpenprogram, sier Risnes.

På spørsmål om hvordan han vurderer påtalemaktens sak svarer advokaten slik:

- Jeg synes tiltalen er å trekke saken litt vel langt. Når det gjelder eksportkontroll er tiltalen å trekke dette litt vel langt. Jeg har et godt håp om at vi gjennom videre dialog skal kunne ta ned saken noe.

Storm i et vannglass

Strafferammen for tiltalen er på opp til 10 år. Men det er dersom man legger alle eventuelle regelbrudd opp på hverandre, ifølge advokat Risnes. Han sier klienten oppfatter den tiltalte saken som en storm i et vannglass.

- Det ble ikke søkt om eksportkontroll ved tilfelle, her er det spørsmål om han burde gitt mer informasjon slik at NTNU som arbeidsgiver skjønte at det skulle vært levert inn en slik søknad. Uansett er han tydelig på at det det eventuelt skulle vært søkt om lisens for, helt irrelevant i forhold til Irans atomvåpenprogram.

- Hva med at han skal ha invitert inn to gjesteforskere i et høysensitivt laboratorium og der fasilitert overføring av data ut av NTNU?

- Dette sier han gjaldt ikke-sensitiv informasjon, sier Risnes.

- Hvordan opplever han NTNUs håndtering av sin rolle som arbeidsgiver gjennom disse to årene?

- Det ligger i kortene at forholdet mellom ham og arbeidsgiver har utviklet seg til å bli konfliktfylt. Han besluttet jo på et tidspunkt å si opp sin stilling her, sier Brynjulf Risnes.

Dekan: - Belastning for NTNU

Den tiltalte professoren sa selv opp sin stilling ved NTNU i oktober i fjor. Personen som har fått saken henlagt er fremdeles i et tilsettingsforhold, og er for fremdeles suspendert, opplyser dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap Olav Bolland til UA.

Olav Bolland er dekan ved IV-fakultetet.
Olav Bolland er dekan ved IV-fakultetet.

- Hvor alvorlig er denne saken for dere?

- Det er en alvorlig sak, og beklagelig for NTNU, slår dekanen fast.

Personen er blant annet mistenkt for datainnbrudd og for å ha sluppet iranske gjesteforskere inn å en høysensitiv lab med adgangsbegrensninger.

- Har dere vært for uforsiktige med hensyn til å skjerme sensitiv forskningsdata?

- Vi kan alltid bli bedre. For et universitet som NTNU er det en avveining mellom det å være åpen og tilknytte oss internasjonale forskere, og på en annen side å hindre at våre laboratorier blir misbrukt.

- Har denne saken ført til innskjerpede rutiner?

- Vi har hele tiden hatt prosedyrer og rutiner for at slike ting ikke skal skje, men i dette tilfellet var det to ansatte som bevisst omgikk rutinene. Vi har i kjølvannet av denne saken både forbedret sikkerheten og sikkerhetsrutinene i miljøene ved NTNU hvor det foregår sensitiv forskning, og økt bevisstheten ytterligere rundt viktigheten at slike rutiner blir fulgt, sier dekan Olav Bolland.

UA på Facebook, Twitter og Instagram.