Mener Borten Moe tar feil: Stemmer ikke at alle Humsam-bygg er billige

- De rommene vi trenger i ny campus, vil være kjempedyre, sier instituttlederne ved Institutt for musikk og Institutt for kunst- og medievitenskap.

I lydstudioet på Musikk er det bandøving. Nora Bilalovic Kulset og Tore Kirkholt forteller at flere av rommene trenger lydisolering og ekstrautstyr for å fungere for deres studenter.
Publisert Sist oppdatert

Statsråd Ola Borten Moe sa nylig til UA at det ikke er særlig kostnadskrevende å bygge lokaler for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene (Humsam-fagene), sammenliknet med andre typer bygg.

- Humsam er enkle bygg. Det er forelesningssaler, det er kontor, det er samareal og kantine. Det er ikke avanserte laboratorium, ingen avanserte prosessanlegg, sa Borten Moe.

Fakta

Spesialrom for musikk på Dragvoll

 • Et lydopptakssstudio (et bandinstrumentrom med kontrollrom for opptak skilt av vindu)
 • Et musikkundervisningsrom for 30 (må ha musikkanlegg som gir god nok avspilling samt flygel og piano og ekstra lydisolasjon)
 • En musikkdatalab (med lydkort, headset og keyboard til hver student)
 • Tre bandinstrumentrom som ligger utenfor selve campus, på grunn av lyd (Garderobebygget)
 • 15 øve- og/eller undervisningsrom for hovedinstrument (piano eller flygel og lydisolasjon).
 • To undervisningskontorer – kontor for én i fagstaben som også er smågrupperom for musikkundervisning med dertil behov for lydisolasjon, avspillingsutstyr og instrument.
 • En dansesal i Idrettsbygget med ekstra takhøyde og flytende gulv, med motion track-utstyr.

Det er ikke Nora Bilalovic Kulset, leder ved Institutt for musikk, enig i.

- Det ministeren sier her blir helt feil. Jeg er usikker på hvor han har dette fra. Det er viktig at alle er klar over at de rommene vi på Institutt for musikk på Dragvoll trenger, er kjempedyre, sier Kulset.

Leder Tore Kirkholt ved Institutt for kunst- og medievitenskap stemmer i.

Tore Kirkholt i et av teaterlokalene ved Dragvoll.

- Rommene vi trenger til våre praktiske fag, vil være kostbare. Det gjelder fagene Film- og videoproduksjon, og Drama og teater, sier Kirkholt.

De har ikke sett noen egen kostnadskalkyle som viser kvadratmeterpris for sine institutter.

- Tror det bare er forelesningssaler på Dragvoll

Institutt for musikk har avdelinger flere plasser, blant annet i tilknytning til Olavshallen. Slik planen er nå, er det kun avdelingene på Dragvoll som skal flytte ned til ny campus - iallfall i første omgang. Kulset mener mange, deriblant statsråden, har misforstått og tror at rommene på Dragvoll er billige å gjenskape på ny campus.

- Mange tror at Institutt for musikk på Dragvoll bare har forelesningssaler. Men de av våre studenter som holder til på Dragvoll, er også utøvende, og trenger dyre spesialrom, sier Kulset.

Kulset og Kirkholt møter UA på et av lydstudioene ved Institutt for musikk. Her er det bandøving, og det høres godt. Selv om rommet er godt isolert, forteller Kulset at de ikke kan ha øvinger når det er disputaser i etasjen under.

- Det er et godt eksempel på at vi egentlig egner oss dårlig i samboerskap med andre Humsam-fag, sier Kulset.

Hun lister opp i fleng hva slags spesialrom instituttet vil trenge. 24 av rommene trenger å være spesialtilpasset (se faktaboks). Blant dem er blant annet et lydopptaksstudio, tre bandinstrumentrom som ligger utenfor campus på grunn av lyd, en dansesal og 15 øverom for hovedinstrument.

- Alle disse spesialrommene medfører at vi får et KAMD i miniatyr i Humsam-klyngen, tett på andre institutter. Det kan være lett å tenke at det holder med litt lydisolering, men rommene må bygges som frittstående celler for at lyden ikke skal forplante seg til resten av bygget, forklarer Kulset.

Spesialrom for drama

Kirkholt forteller at Film- og videoproduksjon har behov for TV-studio, redigeringsrom og lydstudio, som krever kostbart utstyr og god infrastruktur.

Fakta

Spesialrom for kunst- og medievitenskap

 • Drama og teater:
 • Hovedscene for inntil 200 personer, minst 8 meter høyt og med grid og lydisolasjon
 • Prøvescene med minst 6 meter takhøyde, med grid og god lydisolering
 • Sidescene, også godt lydisolert, og minst 4 meter takhøyde
 • Ulike typer verksteder
 • AV-redigeringsrom med lydstudio, green screen
 • Film- og videoproduksjon:
 • 2 produksjonsstudioer, ca. 6 meter takhøyde, lydisolert og med grid
 • 4 – 5 godt utstyrte redigeringsrom, lydisolert
 • Lydstudio, akustisk utformet og lydisolert
 • Innspillingsrom, lydisolert
 • Tekniske rom og verksteder

- Drama og teater har spesialrom som også vil være kostnadskrevende, som ulike verksteder, lydisolert hovedscene med spesialkrav, garderober og redigeringsrom. Det er altså kostnadskrevende fag, noe som var tydelig også da KAMD-bygget ble planlagt i Høyskolebakken, sier Kirkholt.

Inne i black box spilles det teater. Her er det takhøyde på seks meter, lysbord, teknisk utstyr og det som trengs for moderne teaterproduksjon. Da øker kvadratmeterprisen.

Kulset mener det må løftes fram hva det faktisk vil koste å bygge et lite KAMD sammen med alle de andre Humsam-fagene, sånn at NTNU kan tenke nøye igjennom hvordan de ønsker å gjøre det.

Dårlig plan å legge mini-KAMD inn i ny campus

Tidligere i år ble det klart at store deler av Institutt for musikk ikke får plass, og at KAMD-bygget måtte tas ut av prosjektet av økonomiske hensyn.

- Planen med å flytte bare den delen av instituttet som ligger på Dragvoll inn i ny campus, sammen med andre Humsam-fag, virker ikke fornuftig i det hele tatt, sier Kulset.

Les også: Halverer campusbudsjettet.

- Det vil være umulig å bygge ut for å få plass til hele instituttet senere hvis de plasserer oss sammen med andre institutter midt inni campus. Og disse rommene kan ikke tas over av andre hvis vi på sikt skal samle hele KAMD et annet sted, uten store kostnader til ombygging, forklarer hun.

- Er du redd dere ikke får plass i ny campus, med så dyre bygg?

- Jeg må uansett være ærlig på at dette blir dyrt, sånn at NTNU kan ta sine valg på bakgrunn av det, sier Kulset.

Kirkholt legger til:

- Om vi nå skal inn i Humsam-bygget, så kommer kostnadene dit. Og de øvrige fagene må også skjermes i forhold til støy fra de praktiske fagene.

Det er ennå ikke klart hvor Institutt for musikk og Institutt for kunst- og medievitenskap skal plasseres i ny campus.

- Klare utfordringer med valg av løsning

Merete Kvidal, prosjektdirektør for NTNU Campusutvikling, sier de nå jobber med å lande løsningen for det innholdet regjeringen ønsker.

- Regjeringsbeslutningen gir klare utfordringer i tillegg til lavere måloppnåelse enn om Institutt for musikk og musikk og Kunstakademiet fra sentrum også hadde vært med. Instituttlederne peker på noen av dem. Når det ligger mulige løsninger på bordet, er det behov for prosesser i NTNU, fram til valg og beslutning av løsning, sier Kvidal.

Hun bekrefter at Institutt for musikk og Institutt for kunst og medievitenskap har spesialareal hvor kvadratmeterprisen nok vil bli høyere enn gjennomsnittet.

- Dette utgjør likevel en relativt liten andel av det totale arealet for HumSam. Etter at deler av Institutt for musikk og Kunstakademiet ble tatt ut av regjeringen, er altså andelen dyrere kvadratmeter sunket og gjennomsnittprisen pr kvadratmeter har dermed gått ned, sier Kvidal.

I brev til KD har NTNU presisert at behovet for å samle Musikk og Kunst er like sterkt, selv om det ikke inngår i Statsbyggs oppdrag med campussamling, forteller Kvidal.

UA har bedt om å få kommentar fra statsråd Ola Borten Moe til saken, men har foreløpig ikke lyktes i å få svar.