Ikke plass til alle ansatte i Humsam-bygget

Kan ikke love at resten får være i Sentralblokk 1

- Men det kan være et mulig alternativ, sier Hanna Maria Jones i Campusutvikling. I Økonomi-bygget i Hesthagen er det på sin side plass til flere ansatte, men det er ennå ikke avklart hvem som skal inn. 

Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling, kan ikke love at de som ikke får plass i Humsam-bygget får sitte i Sentralblokk én.
Publisert Sist oppdatert

UA skrev i slutten av november at Humsam-bygget ikke vil ha plass til alle de ansatte som egentlig skulle sitte der.

De som har deltatt i klyngebrukergruppa for Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (Humsam) anbefaler at behovet for ekstra arbeidsplasser løses ved å bruke arealer i Sentralblokk 1.

Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling, sier hun forstår at Humsam ønsker Sentralblokk 1, slik at fagmiljøene kan være så nær hverandre som mulig. Hun vil likevel ikke love noe.

- Det er jo noen år til vi skal inn i nye bygg, så vi vet ikke helt hvordan organisasjonen ser ut da. Det kan ikke loves på nåværende tidspunkt at deler av Humsam kan sitte i Sentralblokk 1, men det kan være et mulig alternativ dersom det skulle bli behov for mer areal enn i Humsam-bygget, sier Jones.

- Hva tenker du om at Statsbygg jobber med 2018-tall når det gjelder antall ansatte?

- Det er jo en utfordring, men det er rammene Kunnskapsdepartementet som oppdragsgiver har satt for prosjektet. Det er vanskelig å vite hvordan organisasjonen ser ut i 2030.

Har ikke fått plass til alle

Hun sier NTNU har visst helt siden prosjektet ble levert til ekstern kvalitetssikring i vår at det var et gap mellom 2018-tall og 2022-tall. 

- Vi har jobbet for å få plass til en del av veksten i Campussamlingsprosjektet, men har ikke fått plass til alle innenfor arealrammen som er avsatt til prosjektet, sier Jones.

Hun tilføyer at dagens tall over ansatte heller ikke nødvendigvis vil stemme i 2030, når NTNU skal flytte inn i de siste byggene i Campussamlingsprosjektet.  

Kart over Campussamling på Gløshaugen, men Hovedbygningen i rødt.

Ikke bestemt hvor alle skal sitte

Alle fagmiljø som skal inn i nye bygg, har fått beskjed om å vurdere hvor mye plass de tror de har behov for ved innflytning, og hvordan de mener en eventuelt vekst best bør håndteres. 

- Det er viktig at vi ser på helheten. Det kommer seks nye bygg på Gløshaugen som et resultat av Campussamling. De to første vi skal flytte inn i, i 2027, er P1, Økonomi, innovasjon og felles læringsstrøk, og P2, Materialteknologi. Når vi skal detaljere utformingen av noen bygg, må vi se hvordan det påvirker helheten, sier Jones.

Hun sier det fortsatt ikke er helt bestemt hvor alle skal sitte.

- Men vi ser at i P1 er det flere plasser enn det er behov for, og da må vi se på om også andre fagmiljø skal sitte her. Dette bygget skal vi begynne å detaljere neste år, sier Jones.

Kan bli flyttet til Økonomi-bygget

Når arbeidet med Hovedbygningen starter opp, vil det være behov for at de som i dag sitter der kan sitte et annet sted.

- Da kan P1 være et alternativ. Så må vi også vurdere om dette skal være en midlertidig løsning under byggingen, eller om de administrativt ansatte skal få faste plasser her, sier Jones. 

Også i P2 (Materialteknologi), P3 (logistikksentral) og P4 (kunst og medievitenskap og musikk fra Dragvoll) er det foreløpig plass til alle ansatte som er forespeilet å skulle inn der. 

I P5, Hovedbygningen, er det fortsatt usikkert hvem som skal sitte. 

- Rektor og rektornære funksjoner skal være her, men NTNU har ikke ferdig definert akkurat hva de rektornære funksjonene omfatter. Ellers har vi stort handlingsrom her, og må vurdere nærmere når det nærmer seg byggestart hvem som skal sitte her, sier Jones.

- Et kontor er et kontor

Siden det fortsatt hersker en del usikkerhet om hvem som skal ha kontor hvor i den ferdige campusen på Gløshaugen, er det viktig at byggene ikke blir mer spesialiserte enn nødvendig, ifølge Jones.

- Et kontor er et kontor, og det kan alle bruke. Men noen ting må ligge fast, og fagmiljøene har behov for nærhet til visse funksjoner, for eksempel  kontorarealer i nærheten av labber, for de som trenger det, sier Jones.

Følg UA på Facebook og Instagram.