Får ikke plass til alle ansatte i det kommende Humsam-bygget 

NTNU må finne rom til 120 ansatte, som ikke får plass i Humsam-bygget på Gløshaugen.

Humaniora, samfunnsvitenskap og felles læringsstrøk er planlagt i et nytt bygg sørøst på Gløshaugenplatået.
Humaniora, samfunnsvitenskap og felles læringsstrøk er planlagt i et nytt bygg sørøst på Gløshaugenplatået.
Publisert

Humsam-bygget på Gløshaugen skal inneholde ansatte fra Det humanistiske fakultet og fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. 

Illustrasjonen viser en oversikt over tomtene i campusutviklingsprosjektet
Illustrasjonen viser en oversikt over tomtene i campusutviklingsprosjektet

Problemet er at arealrammene for prosjektet baserer seg på tall fra 2018, og i 2018 var det langt færre ansatte ved begge fakultetene enn det er i dag. I 2018 var det 652 ansatte fra disse to fakultetene som skulle inn, og i 2022 var antallet økt til 773 ansatte, ifølge anslag fra arbeidsgruppene ved de to fakultetene. 

Dermed må NTNU finne rom til rundt 120 ansatte, som ikke får plass i Humsam-bygget slik planene ser ut i dag. Anslagene viser at det dreier seg om ca 68 flere ansatte fra SU og 52 fra HF, men det er en viss usikkerhet rundt tallene.

Saken skal behandles i Lokalt samarbeidsutvalgsmøte (Losam-møtet) ved Det humanistiske fakultet torsdag 30. november, og beskrives i sakspapirene.

Dette er en felles sak med Losam ved SU-fakultetet. Det er NTNU Campusutvikling som har bedt arbeidsgruppen for delprosjekt P6 (Humsam) om å «beskrive behov for ekstra plasser grunnet vekst, og begrunne ønsket plassering av disse».

Fakta

De fire ulike alternativene

Alternativ A: Fortette de arbeidsplassene som allerede finnes i Humsam-bygget. 

Alternativ B: Øke arbeidsplassarealet på bekostning av andre funksjoner i bygget. I så fall må man ta ut for eksempel studentarbeidsplasser, felles læringsareal eller knutepunkt. 

Alternativ C: Å flytte ut hele enheter fra Humsam-bygget til andre nærliggende bygg. 

Alternativ D: Å flytte ut deler av enheter til andre bygg, det er ikke ønskelig fordi man ønsker å holde enhetene samlet.

Ønsker å bruke Sentralblokk 1

Humsam skal flytte inn i nybygg på Gløshaugen i løpet av 2030.

Fra HF er det fem institutt (Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Institutt for historiske og klassiske studier, Institutt for moderne samfunnshistorie, Institutt for språk og litteratur, institutt for tverrfaglige kulturstudier) og fakultetsadministrasjonen som skal inn i bygget. 

Fra SU er det fire institutt (Institutt for geografi, Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for pedagogikk og livslang læring) og fakultetsadministrasjonen.

De som har deltatt i klyngebrukergruppa for Humsam (delprosjekt P6) anbefaler at behovet for ekstra arbeidsplasser løses ved å bruke arealer i  Sentralblokk 1, det såkalte alternativ C (se forklaring lenger nede i saken). Denne anbefalingen er basert på nærhetsbehovet og et ønske om å holde Humsam-klyngen samlet. 

Det har vært lagt fram fire ulike alternativer for hvordan problemet skal løses. Alternativ A er å fortette de arbeidsplassene som allerede finnes i Humsam-bygget. Men det er ikke ønskelig, ifølge gruppen, fordi en fortetting vil gå på bekostning av målet om minst 40 prosent enekontor. 

Alternativ B har vært å øke arbeidsplassarealet på bekostning av andre funksjoner i bygget. I så fall må man ta ut for eksempel studentarbeidsplasser, felles læringsareal eller knutepunkt. Det vil føre til mindre areal for studentene i bygget.

Ønsker alternativ C

Alternativ C er å flytte ut hele enheter fra Humsam-bygget til andre nærliggende bygg. Dette ble vurdert av Humsams klyngebrukergruppe til å være en god løsning, så lenge de plasseres i et bygg tett på resten av klyngen. Her er forslaget fra NTNU Campusutvikling Sentralblokk 1 (også omtalt som B-rekka), hvor det blir frigitt areal når delprosjekt 1 er ferdig. Her er det nok plass. 

Alternativ D er å flytte ut deler av enheter til andre bygg, det er ikke ønskelig fordi man ønsker å holde enhetene samlet.

Det har ikke vært tatt stilling til hvilke deler av Humsam som skal inn i et annet bygg enn Humsam-bygget. Det blir en prosess på et senere tidspunkt, ifølge sakspapirene til Losam-møtet. 

Ikke plass til alle ansatte

Ledelsen ved HF kommenterer i et eget notat til Losam-møtet at det er en viss usikkerhet om tallene på antall ansatte. Likevel konstaterer de at det grunnet vekst i antall ansatte ikke er plass til alle ansatte ved de ni instituttene og de to fakultetsadministrasjonene i Humsam-bygget.

«For HF er det derfor essensielt at vi sikres tilgang til ekstra areal så nær HumSam-bygget som mulig. Sentralblokk 1 er presentert som en konkret løsning, og HF støtter at areal i dette bygget øremerkes for HF og SU.»

Fakultetsledelsen mener også alternativ C er klart å foretrekke. 

«Alternativ D bør unngås, jfr. rapporten om faglig lokalisering som konkluderer med at samlede institutter som det viktigste prinsippet for å lokalisere faglig aktivitet. HF stiller seg helt avvisende til alternativene A og B. Det skulle nesten være unødvendig å argumentere for dette. Med alternativ A ryker muligheten til 40 % enekontor og med alternativ B må studentarbeidsplasser, felles læringsareal eller knutepunkt ut av HumSam-bygget. Det vil torpedere avtalen om enekontor som er framforhandlet og ellers rokke ved store deler av begrunnelsen for Campussamling.»

Meningsløst med 2018-tall

Arve Hjelseth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. 

Han synes det er merkelig at man fortsatt tar utgangspunkt i 2018-tallene når byggene skal utformes.

- Det er meningsløst, når antall ansatte har økt så mye siden den gang, sier Hjelseth.

Arve Hjelseth synes det er meningsløst at man tar utgangspunkt i antallet ansatte i 2018 når byggene skal utformes.
Arve Hjelseth synes det er meningsløst at man tar utgangspunkt i antallet ansatte i 2018 når byggene skal utformes.

Han synes det er uheldig at fagmiljøene ikke blir samlet.

- Likevel er det bedre at noen miljøer flyttes enn at det blir trangere i Humsam-bygget enn planlagt. Det er noen institutter som ikke har så tett samarbeid med andre. Men det er jo ikke optimalt, sier Hjelseth.

- Tror du de ansatte ved HF og SU blir bekymret for at de ikke får plass i bygget?

- Jeg tror folk flest tenker at dette er så lenge til, at de ikke bekymrer seg over det ennå, sier Hjelseth.

Vi har forsøkt å få en kommentar fra dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Tine Arntzen Hestbek. Hun henviser UA til NTNU Campusutvikling. 

Dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultetet har ikke svart på UAs henvendelse.  

 

Følg UA på Facebook og Instagram.