Ukrainske Eugenias framtidsvisjon for Grensen vant fram, sånn ser den ut

Circularity Apparatus var forslaget til den Stockholmsbaserte vinneren. NTNU skal finne ut hvor mye av visjonen som består. 

Slik foreslår vinneren Eugenia Bevz at Grensen skal se ut i 2030. Forslaget plasserer synergien og kontinuerlig utveksling mellom det eksisterende og det nye i fokus for sin design. Nå blir det opp til NTNU Eiendomsavdelingen å bestemme hvor mye av bidraget de skal bruke videre.
Slik foreslår vinneren Eugenia Bevz at Grensen skal se ut i 2030. Forslaget plasserer synergien og kontinuerlig utveksling mellom det eksisterende og det nye i fokus for sin design. Nå blir det opp til NTNU Eiendomsavdelingen å bestemme hvor mye av bidraget de skal bruke videre.
Publisert

NTNU Eiendomsavdelingen meldte tidligere i år Grensen-området på den internasjonale idékonkurransen «Europan» for å få ideer til utvikling av området.

Tolv utviklingsforslag har i høst stått utstilt på paviljongen «Grenseløs» på Grensen, for å samle inn tilbakemeldinger fra publikum. 

Nå har en ekstern og uavhengig jury oppnevnt av Europan Norge vurdert alle de tolv bidragene, og kåret sin vinner.  

Ukrainsk vinner

Fakta

Dette ba NTNU om i bidragene

  • Et helhetlig konsept og prosess for utviklingen av Grensen.

  • Forslag til bruk av området med universitets- og campusaktiviteter.

  • Forslag til innovative løsninger for hvordan vernede bygg kan bevares, transformeres og tilpasses ny bebyggelse.

  • Løsninger til hvordan oppfylle NTNUs bærekraftambisjoner gjennom gode løsninger for klimagassutslipp, energibruk, stedskarakter og sirkulærøkonomi.

  • Gi innhold til begrepet «Living Urban Lab». Altså hvordan kan Grensen bli et levende eksperiments- og forskningsområde. 

Vinner av arkitektkonkurransen er ukrainske Eugenia Bevz med hennes bidrag Circularity Apparatus. Vinneren er for tiden lokalisert i Stockholm, og har tidligere jobbet i både New York og Rotterdam. 

- Deltakelsen i Europan har gitt oss mange gode ideer og inspirasjon til det videre arbeidet. NTNU står fritt til å hente ut det beste fra hvert enkelt bidrag, skriver NTNU Eiendomsavdelingen i en pressemelding.  

Bevz vil få en premie på 12 000 euro og et tilleggsoppdrag på NTNU. NTNU Eiendomsavdelingen skal nå ha møter med henne om hva tilleggsoppdraget skal bli, og veien videre. 

- Nå må vi finne ut hvilke funksjoner vi vil ha i byggene på Grensen. Det blir neste skritt og NTNU Eiendomsavdelingen vil sørge for god involvering i organisasjonen og informasjon når neste utviklingsfase er klar. 

Finaleprosjektene vil utstilles på Gløshaugen

I deres begrunnelse skriver den internasjonale juryen at

«Kjernen i oppdraget er utfordringen med å balansere bevaring av kulturarv og transformasjon, kombinert med riktig bruk. Dette er en krevende oppgave som både er arkitektonisk og svært strategisk.»

«Vinneren, Circularity apparatus, gir den mest fleksible prosessen for å utvikle området gradvis. Den er mindre arkitektonisk enn de andre topp-prosjektene: Circularity apparatus er et mer strategisk forslag og kan enkelt utvikles i faser.»

På andreplass kom Bachir Benkirane fra Marokko og Megi Davitidze fra Georgia, med bidraget In Between Lab. Begge er lokalisert i Tyskland, og vil motta en premie på 6000 euro. 

Forslaget på andreplass, In Between Lab, ønsker å dra nytte av fordelene ved uformelle omgivelser og omfavne sjarmen til kulturhistoriske bygninger. Slik kan NTNU skape et styrkende og inkluderende miljø for studenter, ansatte og det bredere samfunnet.
Forslaget på andreplass, In Between Lab, ønsker å dra nytte av fordelene ved uformelle omgivelser og omfavne sjarmen til kulturhistoriske bygninger. Slik kan NTNU skape et styrkende og inkluderende miljø for studenter, ansatte og det bredere samfunnet.

Bidraget The Gatehouse: The Open Border får hederlig omtale av juryen. Alle de tre finaleprosjektene vil bli utstilt i Arkitektur- og byggbiblioteket fra 5. desember. Utstillingen vil stå i cirka to uker. 

Et knippe arkitekter lokalisert i Italia har samarbeidet om bidraget The Gatehouse: The Open Border. Forslaget jobber med ideer om integrasjon, fusjon av gammelt og nytt, sammensmelting av lokale og studentmiljøer, samt sammensmelting av teknologi og tradisjon for å skape rom som kan fremme innovasjon og fremragende prestasjoner.
Et knippe arkitekter lokalisert i Italia har samarbeidet om bidraget The Gatehouse: The Open Border. Forslaget jobber med ideer om integrasjon, fusjon av gammelt og nytt, sammensmelting av lokale og studentmiljøer, samt sammensmelting av teknologi og tradisjon for å skape rom som kan fremme innovasjon og fremragende prestasjoner.

Følg UA på Facebook og Instagram.