Byggeprogrammet for ny campus er forsinket

- Byggeprogrammet leveres i slutten av januar, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg. Ifølge Riksantikvaren er også et nytt forslag for utvidelse av Hovedbygget på vei.

Slik var det foreslått at baksiden på Hovedbygningen skulle se ut. Men en ny plan er under arbeid, i samarbeid med Riksantikvaren.
Publisert

Egentlig skulle Statsbygg levere byggeprogrammet for campusprosjektet i slutten av november. Dette er en viktig milepæl for prosjektet.

- Fremdriften er noe justert i forhold til tidligere plan lagt etter sommeren. Byggeprogrammet leveres i slutten av januar. Det har sin bakgrunn i prosjektutviklingen og behovet for å stokke om på enkelte prosesser, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Han sier NTNU og Statsbygg er svært opptatte av å holde fremdriftsplanen i prosjektet.

- Milepælen satt av Kunnskapsdepartementet står fast når det gjelder leveranse for ekstern kvalitetssikring og eventuell beslutning om oppstartsbevilgning, sier han.

Vil beskrive antall rom og kvadratmeter

Byggeprogrammet som kommer i slutten av januar er et underlag for den videre prosjektutviklingen og skal til ekstern kvalitetssikring.

- Byggeprogrammet benyttes også som underlag i estimering av prosjektkostnader. Byggeprogrammet inneholder en beskrivende del om prosjektet, en del om rammebetingelsene, tekniske krav og beskrivelse av alle funksjoner som har et arealbehov. Det beskriver også antall rom med størrelse/kvadratmeter, sier Vatnan i en mail.

I dialog med Riksantikvaren

Riksantikvaren meldte tidligere i år at de var misfornøyde med byggeplanene for Hovedbygningen. - Vi mener at endringene er i direkte konflikt med fredningen og hovedbygningens nasjonale verdier, sa riksantikvar Hanna Geiran da.

Statsbygg meldte etter dette at de ville gå i dialog med Riksantikvaren.

- Hvordan går samarbeidet med Riksantikvaren?

- Når det gjelder Hovedbygningen og avklaringene med Riksantikvar så opplever vi å ha god dialog og god fremdrift i arbeidet. Vi har som mål å lande en god løsning for Hovedbygningen før jul, sier Vatnan.

Nytt forslag for Hovedbygningen

Fagdirektør i Riksantikvarens kulturminnavdeling, Bård Langvandslien, bekrefter dette, og at det vil komme et nytt forslag som ivaretar kulturmiljøverdiene.

- Vi har tett og god dialog med både Statsbygg og NTNU i denne saken. Sammen forsøker vi å utvikle planene for utvidelse av Hovedbygningen på NTNU slik at vi innen jul har et forslag som også ivaretar kulturmiljøverdiene. Et revidert planforslag vil behandles av Trondheim kommune som planmyndighet, sier Langvandslien.