Ytring

Samfundetleder om NTNU-bygg: - Må bygges fem etasjer

Leder for Studentersamfundet Una Onsrd ber kommunen om å gi NTNU viljen sin når det kommer til å bygge fem etasjer på Fengselstomta.

Samfundetleder Una Onsrud på befaring av Samfundets nybygg. Bak dette nye bygget, på det som heter Fengselstomta, skal NTNU bygge.
Publisert

Samfundet har en sterk tilknytning til musikkmiljøet i Trondheim i dag. Mange av studentene fra musikkutdanningen ved NTNU får spille konserter på Samfundet og dette miljøet er viktig for bredden av musikk og kultur vi tilbyr studentene i byen. Vi har også flere fra instituttet som bruker sin kunnskap inn i både band og kunstneriske gjenger som frivillig hos oss. Vi ser frem til å få dette miljøet enda tettere på Samfundet som nærmeste nabo, og for at dette skal skje så må det sikres at de får de arealene de trenger.

Campussamling går stadig nærmere et endelig forslag og nå er det området Høgskoleveien - Grensen som detaljreguleres. Diskusjonen som går i dag er på hvorvidt man skal bygge fem eller fire etasjer på Fengselstomta rett bak Samfundet (felt BOP1). Dette er planlagt å skulle romme institutt for musikk som i dag befinner seg på Dragvoll og i Midtbyen. Etter å ha fulgt med på diskusjonene rundt dette og fått beskrevet hvor essensielt den femte etasjen er for å få plass til de to instituttene, er det ingen tvil om hvor Samfundet står i saken. Det er helt avgjørende at institutt for musikk får et godt og velfungerende bygg med tilstrekkelig plass når de skal flytte ned i Høgskoleveien, og da må det bygges fem etasjer.

Saken skal opp i bystyret 2. Mars og det gjør at denne saken haster. Studentene ved musikk må ha nok plass til øvings- og undervisningslokaler for at de skal kunne flytte inn, og sikre kvaliteten og utfoldelsesmulighetene i studieprogrammene sine. Slik plantegningene ser ut i dag vil en høyde på fem etasjer stå seg med eksisterende bebyggelse og vi på Studentersamfundet mener derfor at en økt etasjehøyde må prioriteres.

Innlegget har tidligere vært publisert i Adresseavisen Midtnorsk Debatt.