Campussamling:

Vurderer å flytte på verneverdige bygg

I september fikk NTNU klar beskjed av trondheimspolitikerne om at de ønsket et alternativ uten riving av bygg. Nå jobbes det med hvordan de verneverdige byggene på Grensen kan flyttes på.

Uansett hvor slitne de måtte være; byggene på Grensen er verneverdige og politikerne i Trondheim kommune graver for å finne et alternativ til riving når NTNU skal bygge ny campus.
Uansett hvor slitne de måtte være; byggene på Grensen er verneverdige og politikerne i Trondheim kommune graver for å finne et alternativ til riving når NTNU skal bygge ny campus.
Publisert

NTNU vurderer forskjellige alternativer for utbyggingen av ny campus på Gløshaugen, og under onsdagens styremøte ble det klart at et av alternativene NTNU Campusutvikling jobber med er et alternativ der «verneverdig bebyggelse i Grensen bevares... ...men det tillates flytting av enkeltbygg innenfor delområdet».

I presentasjonen som ble vist NTNU-styret står det at en slik flytting forutsetter videre dialog med kulturminnemyndighetene.

LES OGSÅ: Humørfylt markering for Grensen

Ombygging og påkobling

Et forslag til utbygging uten riving av bygg var en forutsetning fra Trondheims-politikerne da campusprosjektet ble diskutert i bygningsrådet i september 2020.

Det samme kravet ble forøvrig vedtatt også i 2019.

NTNU jobber også videre med et alternativ der det tidligere Statsarkivet, med magasindel, samt Vollan gård bygges om og kobles på ny bebyggelse.

Det betyr at det vil gå en tarm av NTNU-bygg fra Studentersamfundets nybygg langs Høgskoleveien og nesten helt opp til der parken i dag starter. I dette området mener campusprosjektet at det vil være plass både til NTNUs fagmiljø og NRK samtidig som det også skal være mulighet for noe videre vekst.

Gangbro i Vestskråningen

Videre ble det også presentert tegninger som viser at det arbeides videre med et nytt bygg øverst på Vestskråningen, en Kjemiblokk 0 om en skal forholde seg til dagens byggbetegnelser, som skal kobles sammen med den planlagte innovasjonsklyngen nede på parkeringsplassen Hesthagen med en gangbro. Utbyggingen på toppen av skråningen vil ifølge NTNU Campusutvikling føre til «minimal bebyggelse i grønt».

På spørsmål om det er mulig å få tilsendt mer informasjon om disse to alternativene svarer Hanna Marie Jones, kommunikasjonsansvarlig i NTNU Campusutvikling, følgende:

«Styret ble i går orientert om en politisk prinsippsak vedrørende NTNU Campussamling som skal opp i Bygningsrådet i april. Materialet, inkludert skisserte mulige utbyggingsgrep, vil bli offentlig tilgjengelig i februar.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.