Innsyn i eikrems epost

Håper arbeidsgiver tar lærdom av saken

Man må stille spørsmål ved kvaliteten på bistanden fra det eksterne advokatbyrået som var engasjert i saken. Det mener Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet har bistått Øyvind Eikrem. Forskerforbundet vil se nærmere på om NTNUs IT-reglement bør strammes inn, sier hun.
Publisert

Marte G. Villmo er tillitsvalgt i Forskerforbundet, og bisto Øyvind Eikrem i saken mot ham.

Hun er ikke overrasket over at Datatilsynet fant ut at epostinnsynet var ulovlig.

– Det er alvorlig at NTNU har foretatt ulovlig innsyn i e-postkontoen til en ansatt. Jeg er likevel ikke overrasket over at Datatilsynet har kommet til denne konklusjonen ut fra saksforløpet for øvrig. Jeg håper arbeidsgiver tar lærdom av saken, slik at universitets ansatte føler seg trygge på at personalsaker håndteres på en forsvarlig måte ved NTNU, sier Villmo.

Eksternt advokatbyrå hadde innsynet

Hun sier Datatilsynets vurdering av de juridiske forholdene også gjør at man bør stille spørsmål ved kvaliteten på bistand som gis av de eksterne rådgiverne.

– I dette tilfelle er det eksternt advokatbyrå som har gjennomført innsyn i Eikrems e-postkonto. Forskerforbundet vil se nærmere på om NTNUs IT-reglement bør strammes inn, slik at det ikke er noe tvil hvor terskelen for innsyn ligger, sier Villmo.

Forskerforbundet vil invitere rektor til et evalueringsmøte etter hvert.

Advokat Marianne Kartum, som tidligere jobbet i Simonsen Vogt Wiig, ledet granskningen av Øyvind Eikrem.

Hun ønsker ikke å uttale seg om saken. Kartum er nå gått over i ny jobb som partner og styreleder i advokatfirmaet LAG AS. Byrået har nettopp inngått en avtale med NTNU om å utføre faktaundersøkelser.

Organisasjonsdirektøren: - Mange læringspunkter her

Konstituert orgnisasjonsdirektør Roar Tobro kommenterer Villmos ønske om at arbeidsgiver tar lærdom av saken, slik:

- Jeg er helt enig i at det er mange læringspunkter i denne saken, for hele organisasjonen. Hvordan en gjennomgang av det som har skjedd bør foregå, må vi komme tilbake til senere, sier Tobro.

UA har spurt om NTNU vil måtte ta en runde med advokatbyrået som gjennomførte tilsynet, dersom Datatilsynet fastholder sin konklusjon.

Tobro påpeker at han ikke kjenner til detaljene i det som har skjedd i saken før han tiltrådte som konstituert organisasjonsdirektør den 1. august 2021.

– Min befatning med Eikrem-saken startet når klagen på vedtaket om avskjed i ansettelsesutvalget ved SU-fakultet kom den 6. september. Formelt så var det tidligere organisasjonsdirektør som besluttet at innsynet i skulle foretas. Når det gjelder kvaliteten på den bistanden vi hentet inn og de rådene som ble gitt, så ønsker jeg ikke å kommentere dette nærmere i media. Det tar vi direkte med de som har vært involvert. sier Tobro.

Vil vurdere å granske IT-reglementet

– Bør NTNU heretter i mindre grad bør stole på eksterne rådgivere, og heller holde seg med kompetanse selv?

- Vi ønsker primært å kunne løse alle administrative oppgaver med interne krefter, men så er det slik at vi av og til mangler ressurser eller kompetanse på spesialiserte fagområder slik at vi må kjøpe oss hjelp. I denne saken var det nok en kombinasjon av disse to grunnene som gjorde at NTNU brukte eksterne rådgivere, svarer Tobro.

Han sier det ikke har vært tilsvarende innsynssaker de siste ni årene.

– Da er det kanskje ikke så rart at man valgte å kjøpe ekstern juridisk hjelp for å finne ut om man hadde grunnlag for å gå inn i epostkontoen til en ansatt. Jeg er i tvil om det ville være riktig ressursbruk for NTNU å besitte såvidt spesialisert juridisk kompetanse, som det kanskje bare er behov for en gang hvert tiår, i eget hus? sier han.

– Bør NTNU se nærmere på sitt eget IT-reglement?

- Jeg tenker at spørsmålet fra Villmo om det er behov for en gjennomgang av NTNUs IT-reglement vil være fornuftig å ta opp og bør sees på i en gjennomgang av hele sakskomplekset omkring Eikrem-saken.