Flertallet er bekymret for hvordan KI utfordrer personvernet

Nesten tre av fem i Norge er bekymret for hvordan kunstig intelligens (KI) bruker personopplysningene våre, viser en undersøkelse fra Datatilsynet.

I Norge er vi delte i hva vi tenker om den nye teknologien med generativ KI, men de fleste er bekymret for utfordringer knyttet til personvern.
Publisert

Undersøkelsen om nordmenns bruk og holdninger til generativ kunstig intelligens (KI) viser at vi er delt og usikre på nytten og konsekvensene av generativ KI, skriver tilsynet på nettsiden sin.

Generativ KI vil si KI-modeller designet for å generere nytt innhold i form av skriftlig tekst, lyd, bilder eller videoer.

79 prosent av dem i alderen 18 til 29 år har prøvd ett eller flere slike verktøy. 76 prosent bruker verktøyene til private formål, mens 26 prosent bruker det på jobb og 20 prosent på skolen.

Det er særlig ChatGPT og Snapchats My AI som blir brukt.

Skepsisen til denne nye teknologien er stor, og folk er delt i sitt syn på det. Om lag én av fire nordmenn er helt eller delvis enige i at KI er godt nytt for Norge, mens omtrent like mange er helt eller delvis uenige.

Til påstandene om KIs nytteverdi på jobb, skole og fritid fordeler svarene seg omtrent på samme måte.

I undersøkelsen svarer 57 prosent at det menneskelige aspektet ved KI er skremmende. Det er en signifikant større andel kvinner enn menn, og eldre over 60 år enn yngre, som mener dette.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. til 25. januar 2024 av YouGov på oppdrag fra Datatilsynet og Teknologirådet. 1009 respondenter i alderen 18 år og eldre deltok i nettbaserte intervjuer.

Følg UA på Facebook og Instagram.