Flytter verdenskongress for matematikere fra Russland

Den internasjonale matematikkunionen (IMU) har vedtatt at de ikke arrangerer verdenskongressen i St. Petersburg i juli.

Planen var å samle matematikerne i St. Petersburg til sommeren. Russlands inntog i Ukraina endret alt.
Planen var å samle matematikerne i St. Petersburg til sommeren. Russlands inntog i Ukraina endret alt.
Publisert

- Nå arbeider vi for å få til en digital kongress i stedet, og vi vil avholde generalforsamlingen et annet sted som et tradisjonelt fysisk møte, sier generalsekretær Helge Holden til Universitetsavisa.

Han forteller at de dagen etter generalforsamlingen, og på samme sted som den, vil dele ut noen av de mest prestisjefylte matematikkprisene, for eksempel Fields-medaljen. En rekke satellittkonferanser blir også påvirket.

Holden er professor i matematikk ved NTNU, men har siden 2014 vært generalsekretær i unionen. Da Russland gikk inn i Ukraina, ble det uaktuelt å avholde verdenskongressen i St. Petersburg.

Han har lagt noen travle dager bak seg og jobbet nesten døgnet rundt. Når 90 medlemsland skal bli enige om hvordan dette skal gjøres, er det ikke til å unngå at det blir en mengde telefoner og e-poster som skal besvares.

Verdenskongressen var egentlig støttet økonomisk av Russland, så vedtaket er ikke uproblematisk. Nå må de finne andre inntektskilder.

IMU er etablert for å fremme internasjonalt samarbeid blant matematikere.

LES OGSÅ: Russisk forsker frykter at det blir verre å være russer i Vesten

Russiske matematikere får delta

Sanksjonene mot Russland er mange som en reaksjon på landets krigføring i Ukraina. Som UA har omtalt, har det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Molecular Structure vedtatt at forskere tilknyttet russiske statlige institusjoner ikke får publisert artikler.

Holden forteller at International Mathematical Union ikke ønsker å gå så langt som å utestenge russere.

- Vi vedtok i går at kongressen skal være åpen for alle akademikere.

Generalsekretæren peker på historiske erfaringer de ikke har lyst til gjenta. Både i 1920 – da unionen ble etablert – og i 1935 ble tyske forskere nektet å delta på verdenskongressen.

- Det ble i ettertid sett på som en stor feilvurdering.

Skille mellom skyldige og uskyldige

Holden sier at det er viktig å skille mellom skyldige og uskyldige.

- Vi skal komme tilbake til en normaltilstand etterpå. Da er det viktig å holde fast på de kontaktene man har, og som ikke har støttet eller har skyld i det som skjer.

Verdenskongressen i matematikk er høydepunktet for IMU. Både presidenter og konger har kastet glans over evenementet.

I år regnet vi med at nærmere 5000 ville delta på kongressen i St. Petersburg, og så få vi se hvor mange som vil følge oss over til en digital kongress, der deltakelse vil bli gratis i motsetning til den opprinnelige kongressen.