Unit-tillitsvalgt er bekymret for at de ansatte begynner å bli lei omorganisering

På kun fem måneder skal nesten tusen personer som leverer tjenester til høyere utdanning omorganiseres fra hjemmekontor. Det gir utfordringer.

Esther Mørk tror mange av hennes kolleger er omorganiseringstrøtte
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Omorganisering i høyere utdanning

Det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samler følgende instanser:

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

Kompetanse Norge

Overtar oppgaver som i dag ligger hos Universell ved NTNU

Overtar oppgaver som i dag ligger hos Nokut

Overtar deler av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

I tillegg vil det nye direktoratet få noen oppgaver som i dag ligger hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Direktoratet vil få hovedsete i Bergen med avdelinger i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Det opprettes i tillegg et tjenesteleveranseorgan med ansvar fra Unit, NSD og Uninett med hovedsete i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

I februar kom nyheten om at regjeringen ønsket å omorganisere en rekke ulike instanser innen høyere utdanning. Blant annet Unit, Diku, Nokut og Universell ved NTNU. Det vil bli opprettet et nytt superdirektorat, med navnet Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mens enkelte deler vil skilles ut som et tjenesteleveranseorgan.

Allerede 1. juli skal det nye direktoratet stå klart. Flere fagforeningstillitsvalgte i de aktuelle organene reagerer på hurtigheten dette skjer på og at så mange ansatte skal omorganiseres fra hjemmekontor.

NTL-magasinet omtalte først saken.

- Da dette først kom for noen måneder siden reagerte vi først på at det kom så brått på. Da nyheten kom i februar var det ikke noe vi hadde sett komme. Så det var en liten bombe som sprakk da, sier tillitsvalgt Esther Mørk i Unit.

Hun sier de generelt ikke er negative til selve prosjektet men at de ikke er helt fornøyd med prosessen.

- Det kunne gjerne vært en mer åpen prosess opp mot at den beslutningen ble tatt. Men når den først er tatt så er det bare å hive seg rundt. De fleste ønsker å bidra for at dette skal lykkes og vi tror det er flere ting vi gjerne kan samarbeide med andre i det nye direktoratet om, sier Mørk.

I tillegg er det utfordrende at alt dette skjer mens man sitter på hjemmekontor.

- Nå kan de ikke møte de som skal bli kollegaene sine. Man mangler de vanlige arenaene man ville hatt når man skal slå sammen ulike grupper og tilstedeværelsen for for eksempel tillitsvalgte er mer utfordrende. Vi har blitt flinke på Teams, men det blir aldri en god nok erstatning.

Fusjon og fisjon på få år

Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har sitt hovedkontor i Trondheim. I dag leverer de tjenester som digital eksamen og Samordna opptak. Det er bare tre år siden Unit ble opprettet og nå skal det altså omstruktureres igjen.

- Det har vært ganske mange runder med omorganisering for oss. Både vi tillitsvalgte og ledelsen er bekymret for at folk begynner å bli ganske omorganiseringstrøtte. Det er noe som er enormt tidkrevende og ressurskrevende. Vi skulle gjerne heller brukt den tiden på de tjenestene vi faktisk skal levere.

Av Units ca. 220 ansatte skal de fleste til tjenesteleverandørorganet som skal ha sitt hovedkontor i Trondheim. Enkelte deler, slik som samordna opptak hvor Mørk selv er ansatt, skal til det nye superdirektoratet.

- Nå fisjonerer de det som ble fusjonert for bare noen få år siden. Det er ingen tvil om at sånne prosesser spiser mye ressurser og fører til en del faglige problemer. Så når det viser seg at den omorganiseringen ikke har løst problemer på kort sikt blir det fort flere omorganiseringer. Det er det man er mest redd for.

- Hvorfor er det så mange omorganiseringer, vil alle de ulike politkerne sette sine egne spor på strukturen?

- Det kan man jo spekulere i. Jeg tror nok ikke det er så rent dumt å tolke det på den måten, nei. At denne omorganiseringen kommer nå og skal skje på så kort tid har nok mye med valget å gjøre.

Samordnas flytting utsettes

Mørk tror ikke den nåværende prosessen vil hindre Unit fra å levere noen av tjenestene sine på kort sikt. De vil gå som før. Samordna opptaks flytting utsettes fordi de er i en kritisk fase akkurat nå med opptaket, så flyttinga vil skje i flere omganger.

Ingen ansatte skal fysisk flyttes i løpet av 2021 og kanskje ikke 2022. Kunnskapsdepartementet har også lovt at ingen ansatte må bytte by. Å flytte på seg er altså ikke et stort bekymringspunkt akkurat nå for de ansatte.

- Det er eventuelt noe som først skjer om en lengre tid. Så langt tror jeg ikke de fleste har tenkt. Men vi er jo alltid litt utsatt fordi at man skal nedbemanne Oslo. Det er ikke lenge siden vi måtte avgi en del til Trondheim.

Tjenesteleverandøren som vil ligge i Trondheim tar med seg mesteparten av Unit og vil overta deler av ansvaret til NSD og Uninett. Denne leverandøren vil bli nesten dobbelt så stor som Unit er i dag, med nesten 400 ansatte.

Har ligget i kortene

I NTL-magasinet stiller også tillitsvalgte i Nokut og Kompetanse Norge seg kritiske til omstillingsprosessen.

– Mange ansatte er veldig usikre. Hva betyr omorganiseringa for egne oppgaver og lønn? Departementet har sagt at ingen skal bli sagt opp, men arbeidstakere i Nokut vet ikke hva framtida bringer, sier Helen Bråten i Nokut til fagforeningsbladet.

Sofie Axelsen Osland fra Diku var på sin side ikke overrasket over reformen.

– Det har ligget litt i kortene. Vi og Kompetanse Norge har overlappende arbeidsområde og oppgaver, særlig på det med livslang læring og kompetansepolitikk, sier hun i NTL-magasinet.

Ifølge NTL-magasinet er det i tillegg til 180 ansatte i Kompetanse Norge, 150 i Diku, 200 i Unit, 150 i Nokut, skal også 100 ansatte i Norsk senter for forskningsdata (NSD), fire ansatte i Universell ved NTNU og 95 i Uninett omorganiseres. Totalt 879.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.