Norge får et nytt direktorat

«Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» heter det nye direktoratet som ble vedtatt opprettet av regjeringen i statsråd fredag.

Utenriksministrer Espen Barth Eide i forbindelse med et møte om Gaza 15.desember i år
Publisert Sist oppdatert

Etaten for eksportkontroll og sanksjoner, som skal opprettes innen 1. januar 2025, får navnet «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» (DEKSA).

Utenriksdepartementet har utnevnt Harriet E. Berg til direktør av det nye direktoratet for en periode på to år. Hun kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Et nytt direktorat vil forbedre rammevilkårene for en viktig del av sikkerhetspolitikken og gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser innen sanksjonsområdet, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Bakgrunnen for opprettelsen er at norsk næringsliv i økende grad forholde seg til sanksjoner og reguleringen av eksport, særlig som følge av krigen i Ukraina. Kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap har blitt viktigere og saksmengden øker.

Følg UA på Facebook og Instagram.