Stipendiat trekker NTNU for retten

NTNU vedtok i høst å si opp en doktorgradsstipendiat. Nå har stipendiaten stevnet NTNU.

NTNU må forberede seg på rettssak etter at de sa opp en stipendiat i høst.
Publisert

En doktorgradsstipendiat har stevnet NTNU. Bakgrunnen for dette er at NTNU i høst vedtok å oppretteholde et vedtak om oppsigelse av stipendiaten.

– Oppsigelsen vår er begrunnet med at stipendiaten ikke lenger har phd.-studierett og derfor ikke de kvalifikasjoner som trengs for å inneha stilling som stipendiat, sier Roar Tobro, konstituert organisasjonsdirektør ved NTNU, til UA.

Stevningen er forkynt NTNU, og det er Regjeringsadvokaten som håndterer saken videre som prosessfullmektig for NTNU. Det er ennå ikke bestemt når saken kommer opp for retten.

– Har NTNU nå andre muligheter for å løse opp i denne konflikten enn rettssak?

– Domstolene har andre virkemidler enn hovedforhandling ved inngivelse av stevning, slik som rettsmekling, påpeker Tobro.

UA har spurt Forskerforbundet om de skal representere stipendiaten, men Forskerforbundet ønsker ikke å si noe om saken.