Etterlyser bedre rutiner for hvordan eksamensavbrytelser håndteres

I etterkant av flere eksamensavlysninger ønsker både studenter og faglærere at man skal ha tydeligere retningslinjer for hva som skal skje når det oppstår avbrytelser i eksamen.

Det har vært eksamenstrøbbel flere ganger denne perioden, både i forhold til tekniske feil med Inspera og med eksamensbygget på Sluppen.
Det har vært eksamenstrøbbel flere ganger denne perioden, både i forhold til tekniske feil med Inspera og med eksamensbygget på Sluppen.
Publisert Sist oppdatert

Det var 1010 studenter på 13 emner som fikk eksamen sin avlyst da brannalarmen gikk på eksamenshuset på Sluppen ca. kl. 17:30 tirsdag 13. desember. På NTNU Innsida ble det informert om at studentene fikk komme inn i eksamenslokalene igjen etter ca. 20 minutter, men at det ikke var mulig å gjennomføre eksamen etter dette ettersom studentene hadde vært uten tilsyn under evakueringen.

Det ble videre opplyst at de studentene som hadde fullført og levert sin besvarelse før brannalarmen gikk, vil få besvarelsen sin sensurert på vanlig måte, mens de studentene som ble evakuert fikk sine eksamener avlyst. Disse studentene vil få ny eksamen på nyåret, tidligst 9. januar.

Både studenter og faglærere har i etterkant uttrykt misnøye med hvordan situasjonen ble håndtert, og etterlyser bedre rutiner for hvordan slike situasjoner håndteres.

Usikkerhet rundt hvem som fikk levert

I følge flere studenter og faglærere skal det ha tatt mellom 20 og 30 minutter før studentene fikk beskjed om at eksamenen ble avlyst etter at de hadde kommet seg inn igjen i eksamenslokalet igjen. I løpet av denne tiden var det flere studenter som leverte eksamen.

Katrine Moe Jensen hadde eksamen i IT2805 webteknologi. Hun og andre studenter i rommet ble fortalt av en eksamensvakt at NTNU satt i beredskapsmøte når de kom inn igjen i lokalet etter evakueringen. Hun forteller at det var litt forskjellig fra student til student hva de valgte å gjøre.

Student Katrine Moe Jensen synes det er horribelt at NTNU ikke har et bedre system for slike situasjoner.
Student Katrine Moe Jensen synes det er horribelt at NTNU ikke har et bedre system for slike situasjoner.

- Det var ingen som visste noe, så noen satte seg bare ned på plassene sin, noen pratet med de i nærheten om hva som kom til å skje videre og når det eventuelt kom til bli en ny eksamen.

Noen studenter valgte også etter hvert å prøve å få levert eksamensoppgavene sine, ettersom eksamenstiden snart var ute. Dette fikk de lov til av eksamensvaktene, og Jensen forteller at det i hennes rom var to eller tre stykker som skulle levere, der en ikke fikk muligheten ettersom tiden på det tidspunktet hadde gått ut. Jensen fikk levert sin oppgave under oppsyn av eksamensvakten, men vet ikke nå lenger om den ble godkjent.

Avdelingsdirektør ved fellesadministrasjonen, Annikken Løe, er klar over at noen studenter leverte besvarelsen sin etter at de kom inn etter evakueringen, men presiserer at alle som ikke hadde levert før alarmen gikk får sin eksamen annullert og må ta en ny eksamen.

- Disse besvarelsene vil ikke bli sensurert. Dette har vi informert emneansvarlige og instituttledelsen om.

Avlysning var siste utvei

Beredskapsgruppen for eksamen ble hasteinnkalt umiddelbart etter at Sluppen ble evakuert. Løe forteller at ettersom dette var etter arbeidstid for de fleste, tok det ca. 15 minutter fra alarmen gikk til møtet ble satt.

Avdelingsdirektør ved fellesadministrasjonen Annikken Løe har stor forståelse for at studenter og faglærere er frustrert over problemene som har vært.
Avdelingsdirektør ved fellesadministrasjonen Annikken Løe har stor forståelse for at studenter og faglærere er frustrert over problemene som har vært.

Det ble diskutert grundig om det var mulig å fortsette eksamen i beredskapsmøtet, i følge Løe.

- Avlysing av eksamen er siste utvei, og beredskapsgruppen diskuterer alltid om det er andre muligheter før man bestemmer seg for å avlyse. Det var det ikke i dette tilfellet. Møtet varte ca. en halv time, og studentene fikk umiddelbart beskjed så snart en avgjørelse var tatt.

Løe poengter at de har lært mye av hendelsen.

- Vi har aldri hatt en så stor evakuering under eksamen før, og vi har identifisert flere forbedringspunkter som vi skal jobbe videre med.

Ida Manger hadde også eksamen i IT2805 webteknologi. Hun opplevde også at noen studenter fikk levert eksamen og dro rett fra lokalene etter brannalarmen og før de fikk ny beskjed. Uten beskjeder etter at de var kommet inn i lokalet igjen var det flere som satte seg ned for å fortsette å jobbe. Der Manger satt kom eksamensvakter bort og ba dem om å ikke røre tastaturet, men det var ifølge henne mange som fortsatte å skrive.

Student Ida Manger hadde forventet at NTNU hadde gode rutiner for slike situasjoner.
Student Ida Manger hadde forventet at NTNU hadde gode rutiner for slike situasjoner.

Til syvende og sist synes Manger at det blir tungt å ta juleferie i dag og enda ikke vite hva som egentlig skjer.

- Vi var mange som hadde brukt utallige timer før denne eksamen, så avlysningen har vært ganske kjip for veldig mange. Dette er jo som sagt en feil fra NTNU sin side og noe utenfor studentenes kontroll.

Hun reagerer på mangelen på klare beskjeder, og synes det var en overraskende håndtering fra NTNU sin side.

- Da vi dro fra eksamenslokalet så hadde de fleste ikke fått levert, og alle var veldig forvirret. Dette er mitt første semester, og jeg hadde forventet at NTNU hadde gode rutiner for slike situasjoner.

Ønsket å fortsette eksamen

I følge Jensen var det flere faglærere i lokalene som uttrykte overfor studentene at de ikke ønsket å avlyse eksamen, men heller gi dem ekstra tid.

- Når faglærer ønsker å la studenter fortsette eksamen etter evakuering, og heller gi studentene mer tid til å fullføre, så kan man også stille spørsmålstegn ved hvem det er som tar avgjørelser rundt dette med eksamen, og hvem som er mest kvalifisert til å ta avgjørelse om de ulike eksamener. Er det faglærer eller eksamenskontor?

Torberg Falch er fagansvarlig for et av emnene der eksamen ble avlyst, SØK1151 Makroøkonomi for ledere. Han ble ikke kontaktet når det hele skjedde, men ønsker han hadde blitt det, forteller han i kommentarfeltet under meldingen om hendelsen på Innsida.

Fagansvarlig i SØK1151 Torberg Falch mener at man i hans fag burde ha fortsatt eksamen etter avbruddet heller enn å avlyse den.
Fagansvarlig i SØK1151 Torberg Falch mener at man i hans fag burde ha fortsatt eksamen etter avbruddet heller enn å avlyse den.

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er jeg som faglærer som har best grunnlag for å si om vurderingene ville bli mye påvirket av det som skjedde.

Falch mener at man i hans fag burde ha fortsatt eksamen etter avbruddet heller enn å avlyse den.

- Det er begrenset hjelp ved kortvarig kommunikasjon med andre i dette faget. Men viktigst er at studentene skal vite at det ikke er lov å kommunisere med andre under eksamen. Vi stolte på det under korona-hjemmeeksamene. Det skulle vi gjort nå også.

Løe forklarer at det var den svært korte tidsfristen på situasjonen, og mengden med emner som hadde eksamen samtidig som førte til at det ikke var mulig å inkludere faglærere i vurderingene.

- Tirsdag ettermiddag var det 13 emner som hadde eksamen samtidig. Faglærer har blitt inkludert i lignende situasjoner tidligere, men det var ikke mulig å ta med 13 faglærere i diskusjonen og den raske avgjørelsen som måtte tas denne gangen.

Løe poengterer at avgjørelsen måtte treffes raskt og på det grunnlaget beredskapsgruppen hadde tilgjengelig, ettersom studentene i eksamenslokalet og ventet på å få vite om de kunne få fortsette med eksamen eller ikke. Hun forklarer også at beslutningsgrunnlaget for bestemmelsen som ble tatt var at faglærerene i forkant hadde en bestemt at eksamen skulle være med tilsyn.

- Når faglærer bestemmer at eksamen skal være med tilsyn, har faglærer tatt en avgjørelse på at studentene ikke skal kunne kommunisere på eksamen. Studentene hadde vært uten tilsyn i 20 minutter fra alarmen gikk til de var tilbake i bygget. Dette var beslutningsgrunnlaget for bestemmelsen som ble tatt, sier Løe.

Ny eksamensdato skaper problemer

Som nevnt ovenfor, har studentene fått beskjed om at de vil få en ny eksamensdato på nyåret, tidligst 9. januar. Manger tror dette vil skape problemer for mange.

- De fleste linjeforeningene skal til Åre i januar, og min linjeforening Online drar 12. januar. Nå er spørsmålet om vi i det hele tatt får blitt med på den turen.

Også Falch uttrykte at en ny eksamen blir problematisk for mange i hans emne.

- Jeg vet at studentene på dette kurset har ulike planer for januar. Å gjennomføre ny eksamen med oppmøte da blir derfor krevende for mange.

En av studentene dette gjelder er Morten Simensen, som tok faget til Falch, SØK1151 Makroøkonomi for ledere. Han skal på utveksling til Lisboa neste semester, og hadde dermed ingen planer om å komme tilbake til Trondheim.

Student Morten Simensen synes det først og fremst er provoserende at NTNU ikke er bedre forberedt på at en slik situasjon kan oppstå.
Student Morten Simensen synes det først og fremst er provoserende at NTNU ikke er bedre forberedt på at en slik situasjon kan oppstå.

- Slik det ser ut nå, skal eksamenen avholdes fysisk på ny en gang på nyåret. Jeg må da trolig bruke penger på å bestille flybillett og hotellopphold for å få tatt eksamenen fysisk i Trondheim, trolig en gang i januar eller februar.

Det ødelegger for planene til Simensen som hadde planer om å reise litt rundt før semesterstart i Lisboa.

- Foruten at det ødelegger planene mine, må jeg også bruke tid og energi på å lese til en eksamen jeg egentlig skulle vært ferdig med, og det når jeg egentlig har nye emner jeg burde begynne å lese på.

Simensen synes det først og fremst er provoserende at NTNU ikke er bedre forberedt på at en slik situasjon kan oppstå.

- At brannalarmen går, er slikt som kan skje. Det som er provoserende, er at NTNU ikke er bedre forberedt.

Løe forteller at de jobber med å finne løsninger for studenter som ikke skal være i Trondheim til neste semester.

- Det gjelder både utenlandske studenter som har vært på utveksling i Trondheim i høst, og norske studenter som skal på utveksling til utlandet til våren. De skal få slippe å reise til Trondheim for å ta ny eksamen.

Ikke første gang

Katrine Moe Jensen har til nå hatt to eksamener annullert denne eksamensperioden. Den ene på grunn av tirsdagens hendelse med brannalarm, den andre på grunn av formelle feil med eksamen som gjorde at man måtte logge ut og inn av eksamenssystemet SEB og dermed fikk tilgang på internett etter denne hendelsen.

- Når slike ting skjer, og det er NTNU som tar disse bestemmelsene om at man må logge ut og inn, så er det ganske uforståelig at det er vi som studenter som må lide for at NTNU ikke har kontroll på systemene og eksamen.

Hun mener i likhet med Falch at det handler om å ha tillit til studentene.

- Jeg ikke synes det virker som om NTNU har tillit til studentene. Det er vel ingen studenter som står utenfor et eksamenslokale og diskuterer en pågående eksamen, eller som bruker hjelpemidler som ikke er lovlig når det er en time igjen av eksamen.

Jenesen mener at hele systemet med skoleeksamen og hendelser som har oppstått så langt, fører til at man som student ikke kan føle seg trygg og komfortabel med å nok en gang skal ta veien til Sluppen for å fullføre eksamen.

- Hva om NTNU kunne hatt et system når brannalarmen går/systemet ikke virker, slik at man stopper eksamen, og at alle besvarelser blir låst på hendelsestidspunktet? Hva med at vi som studenter da kan ta en avgjørelse om vi da ønsker å levere besvarelsen så langt, eller om vi ønsker å få eksamen annullert? Når det gjelder så mange studenter, hva med å vurdere å endre fra bokstavkarakterer til bestått/ikke-bestått?

Hun synes det er horribelt at NTNU ikke har et bedre system for slike situasjoner, så mange eksamener som de skal gjennomføre.

I følge Løe har de bestemt at de ikke gjør unntak for studenter som ønsker å levere en tidligere versjon av besvarelsen. Dette er fordi likebehandling av studenter er et svært viktig prinsipp ved eksamensgjennomføring.

- Vi vet heller ikke sikkert om dette er praktisk mulig å gjøre på en måte som ivaretar sikkerheten og kvaliteten NTNU forutsetter i eksamensgjennomføringen, sier Løe.

Utenfor deres kontroll

Løe innrømmer at det har vært flere hendelser i denne perioden, både i forhold til tekniske feil med Inspera og med eksamensbygget. Men presiserer at disse hendelsene har vært utenfor NTNUs kontroll, selv om de har vært svært krevende for både studentene og faglærerne.

- Jeg har stor forståelse for at de er frustrert over problemene som har vært. Vi har allerede begynt evalueringen av høstens eksamensperiode. Vi har lært mye og skal bruke det vi har lært til å forbedre rutinene våre der vi kan.