Studenttinget

Sier ja til gratis bind og tamponger under eksamen

Studenttinget ønsker at sanitetsprodukter skal være gratis ved NTNUs eksamenslokaler. Prorektor for utdanning, Marit Reitan, ønsker å komme studentene i møte.

Studenttinget mener at alle NTNUs eksamenslokaler burde ha tilgjengelige sanitetsprodukter for de som tar eksamen.
Publisert

Eksamenslokalet på Sluppen er i dag det eneste eksamenslokalet ved NTNU som har tilgjengelige sanitetsprodukter for de som tar eksamen. Ved NTNUs andre eksamenslokaler, på Dragvoll, i Gjøvik og i Ålesund finnes ingen slik ordning den dag i dag.

På Studenttingsmøtet torsdag 23. februar vedtok Studenttinget at de mener at alle studenter som gjennomfører eksamen ved NTNUs eksamenslokaler skal ha tilgang på gratis sanitetsprodukter, og at det er NTNU som skal ta kostnaden av tilbudet.

Et tilgjengelig hjelpemiddel

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, vil finne ut av det praktiske før hun forplikter seg til Studenttingets ønske.

Saksbehandler i saken var læringsmiljøpolitisk ansvarlig for Studenttinget, da Austigård Ødegård, som i sin vurdering sa følgende:

«Det krever nok så lite av NTNU å ha tilgjengelig sanitetsprodukter på eksamenslokalet, slik det er tilgjengelig låne-PCer og andre hjelpemidler for eksamen.»

Under debatten ble det trukket fram at NTNU også burde ha et informasjonsansvar rundt tilbudet, og at produktene skal være lett tilgjengelige for studentene som trenger dem.

Er positiv til

Prorektor for utdanning, Marit Reitan forteller at hun i utgangspunktet er positiv til et slikt tiltak.

- Dette er noe vi ønsker å komme studentene i møte på, så godt og så raskt som mulig.

Hun presiserer allikavel at de må finne ut av de praktiske før de forplikter seg.

- Vi har eksamen i mange ulike lokaler, og særlig på Gjøvik og Ålesund er eksamen spredt på en rekke rom. Vi er dermed nødt til å ta en diskusjon på hvordan dette kan løses i praksis.