nytt helsebygg i elgseter gate 16

Fakultet misfornøyd med navn på nytt bygg: - Kan misforstås

Bygget som deler av Fakultet for medisin og helsevitenskap snart skal inn har fått navnet Medisinsenteret. Hverken dekan Siri Forsmo eller Losam-representanten ved fakultetet er særlig fornøyde med dette navnet. 

Elgsetergate 16: Her pleide det å ligge en gammel, nedlagt bensinstasjon. Den ble revet for å sette opp bygget. Det er I.K Lykke Eiendom AS som eier bygget, og Hent er byggeherre
Publisert Sist oppdatert

I Elgseter gate 16 lå det tidligere en bensinstasjon. Den ble revet når nytt helsebygg skulle bygges på tomten. 

Bygget er nå under oppføring, og i november 2024 flytter fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH-fakultetet) inn i fjerde og femte etasje i bygget. 

Fakultetsadministrasjonen holder nå til i Fred Kavli- Bygget. 

NTNU skal kun leie lokaler i det nye bygget, og det er byggets eier som har gitt bygget navn. Byggets eier er I.K Lykke Eiendom AS, og arkitektene bak bygget er Voll arkitekter.

Sintef og Sykehusapoteket skal også leie lokaler i Medisinsenteret. 

Fakta

Medisinbygget

  • Medisinbygget er navnet på nybygget i Elgeseter gate 16.
  • Bygget er på seks etasjer og én underetasje. 
  • Fakultetadminstrasjonen ved MH-fakultetet flytter inn i bygget i november i år. 
  • NTNU har her inngått leieavtale på 5918 kvm med byggherre, og vil holde til i fjerde og femte etasje.
  • Samlet leiekostnad for NTNU vil være på 18.9 millioner per år. 

Overrasket over at navnevalget

Jannicke Gjølme Eriksen er Losam-representant, og den eneste tillitsvalgte som sitter i referansegruppa til prosjektet. Hun forteller at de har diskutert navnevalget i Losam, men at det overrasker henne at bygget nå blir hetende Medisinsenteret.

- Jeg hadde inntrykk av at ledelsen ved MH-fakultetet og vi tillitsvalgte var på samme linje her og trodde at Medisinsenteret bare var et midlertidig arbeidsnavn på bygget, sier hun. 

- Jeg synes ikke Medisinsenteret er et dekkende navn for all virksomhet som skal inn i bygget, sier Losam-representant Jannicke Gjølme Eriksen.

Dekan Siri Forsmo ved MH-fakultetet var av samme oppfatning som Gjølme Eriksen. Hun trodde også at navnet Medisinsenteret var midlertidig, og hadde forventet at fakultetet, som en av de største leietakerne, skulle tas med på råd.

- Jeg synes navnet er uheldig og frykter at navnet kan skape misforståelser i forhold til de kliniske sentrene ved St. Olav og samarbeidet mellom MH og St. Olav, sier hun. 

Ifølge dekanen er «medisin»et fag på linje med andre fag og profesjoner ved fakultetet. Sånn sett er navnet ikke dekkende for dem ettersom det først og fremst er fakultetsadministrasjonen som skal inn i bygget.

Dekan Siri Forsmo er skuffet over at NTNU ikke i større grad har fått bidratt i navnevalget til det nye bygget i Elgseter gate 16.

- Sykehusapoteket som skal inn i de tre nederste etasjene selger og fremstiller legemidler, på folkemunne kalt medisiner. Kanskje det er grunnen til navnevalget, undrer hun seg. 

- Apoteket vil være mest synlig for alle

Bakgrunnen for at bygget har fått navnet Medisinsenteret er at den største leietakeren er Sykehusapoteket, som skal ha sitt apotekutsalg og sin medisinproduksjon i bygget. 

Det forteller Erik Fremstad, administrerende direktør i I.K Lykke Eiendom AS. 

- Sykehusapoteket vil også være den aktøren i bygget som vil være mest synlig for allmenheten, slik Bunnpris er det i nabogården (Bunnpris er også eid av I.K Lykke Eiendom AS red.anm), sier han. 

Ifølge Fremstad er det en stor sjanse for at bygget på folkemunne ville endt opp som «medisinbygget», «apoteksenteret» eller lignende uansett. 

- Vi mener derfor at Medisinsenteret er et godt valg, sier han. 

Følg UA på Facebook og Instagram.