Samordna opptak

Savner satsing på IKT: Mener man møter kvalifiserte kandidater med stengte dører

Behovet for IKT- og teknologikompetanse er sterkt økende. President i Tekna Elisabet Haugsbø mener man møter kvalifiserte kandidater med stengte dører.

President i Tekna Elisabet Line Haugsbø
Publisert Sist oppdatert

Det er rekordmange som ønsker å studere IKT, det melder Samordna opptak mandag formiddag. På en tiårsperiode har det vært en økningen i antall tilbud til slike studier med 92,5 prosent.

- Dette er fagområder som er sentrale både for det grønne skiftet og den digitale omstillingen vi er midt oppe i, og områder der vi tror behovene for kompetanse vil øke i årene som kommer, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule i en pressemelding om opptaket.

President i Tekna Elisabet Line Haugsbø er ikke fornøyd med at antallet planlagte studieplasser faller. Det sier hun i en pressemelding.

Utdanningskapasiteten må opp

- Hvor er satsingen på teknologi og IKT, når antallet planlagte studieplasser reduseres, samtidig som vi ser en veldig vekst i unge som vil studere disse fagene?

Blant førstevalgssøkere var det i år en søknadsvekst til IKT-fagene på 5,8 prosent. Antallet som fikk tilbud om studieplass økte med 4,9 prosent. Derimot har antall planlagte studieplasser gått ned med 2,3 prosent.

Til sivilingeniørfagene var søknadsveksten på 11,1 prosent, og antallet som fikk studietilbud bare økte med 2,7 prosent. Her er antallet planlagte studieplasser gått ned med 5,3 prosent.

- Næringslivet og det offentlige Norge skriker etter flinke teknologer og IKT-ansatte, og da må vi slippe til de som ønsker seg til disse fagene. Utdanningskapasiteten må opp raskt, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, sier Haugsbø. Hun mener regjeringen må levere på den satsingen innen teknologi og realfag som den har lovet.

Flere kvinner

Det at antallet kvinner som søkte seg til IKT økte med 20 prosent i år er noe Tekna-presidenten mener er et ytterligere argument.

- Vi har i alle år klaget på den lave kvinneandelen i IKT-fagene. Nå strømmer det til med flinke kvinnelige søkere, og da er det ekstra viktig at antallet studieplasser ikke holdes nede, sier hun.

I framtiden tror hun at IKT vil bli like interessant for kvinner som for menn, og at vi nå står ovenfor et skifte.

- Vi ser nå hvordan digitaliseringen preger alt vi gjør i hverdagen. Samtidig møter vi enorme utfordringer innen blant annet IKT-sikkerhet og personvern. Denne utviklingen og disse oppgavene trenger vi flinke folk til å håndtere, uavhengig av kjønn, etnisitet og bakgrunn, sier Haugsbø.