Ytring

Blended Intensive Program ved Institutt for lærerutdanning

- Programmet gir oss en unik mulighet til å arbeide tverrfaglig med våre internasjonale samarbeidspartnere, skriver universitetslektorene Katrine Alterhaug og Tone Brendløkken i denne ytringen.

Katrine Dalbu Alterhaug og Tone Brendløkken
Publisert Sist oppdatert

I forlengelsen av Cyvin, Calovi og Cyvins ytring Erasmus+ strengthens us! Travelouge, 31.oktober 2023, ønsker vi å presentere flere aspekter av Erasmus+ programmet, spesielt vår tilnærming til implementering av et Blended Intensive Program (BIP) ved ILU. Dette er et intensivt program som kombinerer digitale og fysiske komponenter, og det gir oss en unik mulighet til å arbeide tverrfaglig med våre internasjonale samarbeidspartnere. 

Prosjektet «Den flyktningekompetente lærer» har invitert samarbeidspartnere fra Italia og Tyskland til å utvikle intensivkurset sammen med oss. Kursets tittel er «Intercultural and interdisciplinary collaboration for more inclusion». Her får studenter og ansatte ved lærerutdanningene innblikk i utvikling og bruk av VR-teknologi som pedagogisk verktøy i undervisning, samisk i skolen, samt skolebesøk ved Hansbakken skole i Trondheim som underviser elever i samisk. De skal også være en dag på Isak hvor studentene blant annet blir introdusert til, og skal ta i bruk, estetiske læringsformer som pedagogisk verktøy i arbeid med inkludering. 

Videre skal studenter og ansatte ta del i workshopen «Det multikulturelle klasserommet». I forkant av den fysiske delen på fem dager, gjennomføres flere nettbaserte leksjoner om interkulturell kompetanse, matkultur og metoder for inkludering man kan benytte i klasserommet i form av digitale fortellinger, story circles og bruk av responsteknologi.

I etterkant av den fysiske delen i slutten av november (uke 48), skal studentene organisere en nettbasert konferanse i februar. Konferansens tema er inkludering ut ifra et selvvalgt perspektiv. Studentene er organisert i tverrfaglige grupper på tvers av deltakerlandene. Konferansen skal planlegges, gjennomføres og evalueres av studentene selv. Dette er en samskapingsprosess med vekt på å styrke kunnskaper og ferdigheter, også innenfor selvorganisering.

De tverrfaglige og internasjonale perspektivene står sentralt i vår BIP. Dette samsvarer med Erasmus’ mål om å gi studentene eksponering for ulike perspektiver, varierte kunnskaper samt ulike undervisings- og forskningsmetoder. Deltakende studenter får også sjansen til å styrke sine kommunikasjonsferdigheter, språkkompetanse, evne til problemløsing, aktiv deltakelse i egen læring og utvikling av interkulturelle ferdigheter.

Vi kan også legge til, for ordens skyld, at programmet også omfatter sosiale aktiviteter, blant annet arrangert av studenter ved Samfundet som også er tidligere studenter ved ILU. Dette bidrar til en helhetlig opplevelse av besøket i studentbyen Trondheim.