Trolig ikke fysisk undervisning før til høsten

Det vil tidligst være mulig med fysisk undervisning på universiteter og høyskoler i siste halvdel av mai, varsler regjeringen. Da er undervisningsperioden for mange over i vårsemesteret.

Fysisk undervisning tidligst i siste halvdel av mai, varsler Erna Solberg. Men da er det eksamenstid.
Fysisk undervisning tidligst i siste halvdel av mai, varsler Erna Solberg. Men da er det eksamenstid.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har nå en gjenåpningsplan i fire trinn. Trinn en blir å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført 25. mars. Dette trinnet må få virke i tre uker uten at smitten øker før trinn to settes i verk, skriver VG.

– Med dagens utvikling i epidemien og tempoet i vaksinasjonen vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet i siste halvdel av mai. I trinn to vil vi åpne for fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Dette er midt i en heftig eksamensperiode for mange og etter at undervisningsperioden er over. Trinn to innebærer trolig, slik UA tolker dette, at det i realiteten ikke blir fysisk undervisning før til høsten.

NTNU-rektor Anne Borg håper på mer fortgang enn som så:

Statsministeren sier videre at de vil hjelpe studentene, som har kjent på stagnert studieprogresjon og dårligere økonomi.

– Regjeringen ønsker å støtte universitetene, høyskolene og fagskolene i arbeidet med å gi så mange studenter som mulig muligheten til å gjennomføre vårsemesteret i henhold til normert studieprogresjon.Kunnskapsdepartementet samarbeider nå med representanter for institusjonene og studentene for å finne kompenserende tiltak som kan implementeres raskt, sier Solberg i intervjuet med VG.

Massetesting i skolene

Som et ledd i gjenåpningen innfører regjeringen regelmessig massetesting avB skoleelever. I første omgang vil det omfatte ungdomsskoler og videregående skoler.

– Dette kan føre til at vi kan holde skolene åpne og unngå rødt nivå fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

– Jeg har sagt det tidligere og gjentar det nå: Vi kan ikke teste oss ut av pandemien, selv om det er noen land som ser ut til å ha tenkt nettopp det, sier hun.

Solberg understreker at det viktigste fremover fremdeles blir å holde fast ved den såkalte TISK-strategien, altså testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

– Men vi kan nå jobbe mer systematisk med testing for å begrense de mest negative konsekvensene av pandemien, sier hun.

Både nasjonale og lokale myndigheter har gjentatte ganger trukket fram at de ønsker å prioritere barn og unge. De har pekt på at dette er en sårbar gruppe, og Solberg begrunner tiltaket med massetesting med nettopp dette.

– De er blant dem som vært mest utsatt for tiltak. Vi ser for oss at det er elever i ungdomsskolen og i videregående skoler som prioriteres. Men dette kan også gjennomføres i barneskolen. Det vil være litt opp til den enkelte kommune å vurdere dette, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.