Ytring

Geminis oppgave er å være et magasin for forskningsformidling

Geminis redaktør Nina Tveter begrunner hvorfor man valgte å trekke en kronikk sist uke.

- Å belyse faglig uenighet er den del av Geminis mandat, men personangrep er ikke det, skriver Nina Tveter i dette svaret på Hogne Hongsets kritikk.
Publisert

Professor Espen Moe ble intervjuet i Gemini sist i august om hva som bremser det grønne skiftet. Han mener vi må se klima, energi, økonomi og politikk under ett. En del av løsningen er å få opp produksjonen av fornybar energi.

Vindkraftmotstander Hogne Hongset gikk deretter hardt ut mot Espen Moe i Stavanger Aftenblad og beskyldte ham blant annet for å være amatørmessig med et lavt akademisk nivå. Slike uttalelser fremmer ikke god samfunnsdebatt, og gjør det neppe enklere for forskere å kaste seg ut i mediebildet.

Professor Espen Moe har forsket på energipolitikk i mange år, og han har publisert en rekke fagfellevurderte artikler om temaet i vitenskapelige tidsskrifter. (De kan søkes opp her.

For å utdype sine poenger i Geminisaken etter kritikken Hongset ga i debattinnlegget i Stavanger Aftenblad, skrev Espen Moe en kronikk i Aftenbladet. Han skrev også en lengre og mer omfattende kronikk for Gemini, som ble lagt på den 9.november.

Men kronikken i Gemini inneholdt også avsnitt som var rettet mot Hongset som person. Disse delene tok mye av oppmerksomheten vekk fra det faglige budskapet. I ettertid ser vi at dette ikke var formålstjenlig.

Geminis mandat er å være et magasin for forskningsformidling. Å belyse faglig uenighet er den del av formidlingen, men personangrep er ikke det. Her burde vi vært mer oppmerksomme før publisering. Etter noen runder i tenkeboksen valgte vi derfor å avpublisere kronikken.

Samtidig ønsker vi så absolutt å støtte de av våre forskere som vil formidle sine funn og kunnskaper for allmennheten. Her må Gemini ta selvkritikk, siden vi ikke bisto Moe med å gjøre kronikken maksimalt egnet til dette.