200 millioner til ARV-prosjektet

NTNU leder ARV-prosjektet, som skal legge føringer for fremtidenes energieffektive løsninger i byggebransjen.

– Dette er et stort skritt mot målet om å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, i tråd med NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden, sier Anne Borg om tildelingen.
– Dette er et stort skritt mot målet om å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, i tråd med NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden, sier Anne Borg om tildelingen.
Publisert

Prosjektet involverer 36 europeiske partnere fra sju land. Nå har ARV fått 200 millioner EU-kroner, ifølge en melding på NTNUs interne nettside, Innsida.

Rektor Anne Borg sier dette er et stort skritt mot målet om å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål. Det er også en viktig posisjonering i EU og Horisont Europa.

– Grønn omstilling vil i stor grad prege EUs politikk framover, inkludert forsknings- og innovasjonspolitikken, og på områder som klima og energi. Med dette tilslaget har vi vist at NTNU blir en viktig bidragsyter i den omstillingen, sier Anne Borg.

Les også: Mest EU-penger til UiO.

Nullutslippsbygg

Niki Gaitani, som er førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknologi (IAT), sier vi må øke tempoet i renoveringen av eksisterende bygg hvis vi skal nå klimamålene. Instituttet leder ARV-prosjektet.

Forskning på nullutslippsbygg og -områder er viktig i prosjektet.

- Bygg står for hele 40% av EUs samlede energiforbruk og 36% av drivhusgass-utslippene. Det ligger store miljøgevinster i renovering av allerede eksisterende bygninger, og å bygge en mer effektiv infrastruktur rundt energiutnyttelsen, påpeker professor Inger Andresen ved IAT. Hun har sammen med Gaitani ledet utviklingen av søknaden.

Seks europeiske prosjekter

Kjernen i ARV-prosjektet ligger i demo-prosjektene som skal legges til i seks europeiske byer - nemlig Oslo, Sønderborg i Danmark, Karvina i Tsjekkia, Utrecht i Nederland, Palma i Spania og Trento i Italia, som såkalte Climate Positive Circular Communities.

Andre deltakere ved NTNU er instituttene Bygg- og miljøteknikk, Energi og prosessteknikk, Industriell Økonomi og teknologiledelse og Tverrfaglige kulturstudier.

Sintef og Oslobygg er partnere med NTNU i prosjektet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS