Raser mot LO Stat: - Udemokratisk

Nestleder i NTL NTNU har null tro på bedre avtale gjennom frivillig nemnd. Nå fyrer fagforeningen løs mot LO Stat.

Thomas Ferstad sier det skulle vært klart at et så stort flertall mot avtalen ville bety kamp for en bedre avtale. Slik ble det ikke.
Publisert

Styret i LO Stat vedtok mandag å be om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd. Dette etter at flertallet av medlemmer i forbundet stemte ned avtalen de hadde inngått med staten.

Dette betyr at ingen for øyeblikket vet hva som er resultatet av årets lønnsforhandlinger for de som er organisert under LO Stat. Hva resultatet blir skal bestemmes av en komité på en foreløpig ubestemt dato.

Fakta

Resultatet av uravstemningen i LO Stat:

Antall stemmeberettigede: 41 513 

Antall avgitte stemmer: 28 329 (68,2 %) 

Antall ja-stemmer: 6398 (22,6 %) 

Antall nei-stemmer: 21 608 (76,3 %) 

Antall forkastet/blanke: 430   

Kilde: NTL

NTL, som er den største fagforeningen i LO Stat, kritiserer beslutningen om å gå til frivillig behandling heller enn å gå til streik. I en pressemelding sier leder for NTL, Kjersti Barsok, at styret i LO Stat trosser medlemmenes nei.

- Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundslederen i NTL.

Lite tro på bedre utfall fra nemnd

Nestleder ved NTL NTNU, Thomas Ferstad, sier til UA at de stiller seg fullt og holdent bak sin fagforenings kritikk.

- I likhet med Kjersti Barsok og NTL sentralt, er vi på NTNU forbanna og rasende over at man setter til side medlemsdemokratiet på den måten. Styret i LO Stat nekter å ta den kampen som medlemmene helt tydelig har sagt at vi ville ta, slår Ferstad fast.

Han sier at beslutningen til LO Stat både går imot resultatene av avstemningen, samtidig som det ikke er noe som tyder på at det vil gi noe bedre uttelling til medlemmene.

- Jeg har ikke noe tro på at en nemnd vil gi noe annet utfall. Det har hele tiden vært NTLs standpunkt at tariffavtalen som ble tilbudt er for dårlig. Når den bindende uravstemingen gir en tydelig beskjed om at dette også er synspunktet til de fleste medlemmene er det en klar støtte for å gå til streik for bedre vilkår, sier Ferstad.

Kunne mobilisert på tross av sommerferie

- Får du inntrykk av at de hadde bestemt seg på forhånd for at det ikke ble streik uansett hva utfallet ble?

- Måten dette håndteres på kan ihvertfall føre til den type spekulasjoner. Vi er sjokkert og overrasket over at de gir seg uten videre, svarer Ferstad.

- Hvor effektivt hadde det vært å gå til streik nå?

- Det er klart at å streike rett før sommeren ikke er optimalt. Men det er heller ikke det viktigste. Jeg tror vi kunne mobilisert svært mange medlemmer likevel. Det er utrolig sjelden at så mange stemmer i en uravstemning, og når over 70 prosent av de sier nei til avtalen er det klart at motivasjonen for å streike for en bedre avtale er stor, slår Ferstad fast.

- LO stat må ta hensyn til alle medlemsforbund

Universitetsavisa har stilt en rekke spørsmål til LO Stat om NTLs utspill. De ønsker ikke å kommentere saken.

- Vi forholder oss til at avgjørelsen er tatt av styret i LO Stat, og at lederen i LO Stat derfor må ta hensyn til alle medlemsforbundene, skriver kommunikasjonsansvarlig Kristian Brustad.

I en pressemelding fra organisasjonen tidligere i dag gjorde de det klart at styret mener det beste resultatet kan nås via nemnd.

- Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sa leder i LO Stat, Egil André Aas da.

Merk: Journalisten er selv organisert i NTL NTNU, men har aldri innehatt verv i fagforeningen.

Følg UA på Facebook og Instagram.