Her blir det streik om forhandlingene ikke vinner fram

Unio vil ta ut noen få ansatte ved NTNU i første runde. NTL varsler at over 500 universitetsansatte i Oslo vil bli tatt ut i første runde.

Noen få ansatte ved NTNU kan bli tatt ut alt i første streikerunde.
Publisert Sist oppdatert

 Saken er oppdatert med Unios tall 16.05 kl. 17.58. Se alle påvirkede institusjoner i bunnen av saken.

Nå mekles det i staten. Det store spørsmålet er om det skal bli en felles avtale eller om man skal fortsette med to ulike tariffavtaler. Hvis meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik begynne 24. mai klokka 06.00.

Varsler at NTNU-ansatte vil bli tatt ut

Det er kun Unio som planlegger å ta ut NTNU-ansatte i første streikerunde. Til tross for at de bare skal ta ut seks ansatte foreløpig, er det institusjonen der det tas ut flest.

Dette er fordi parapølyorganisasjonen, som blant annet inkluderer Forskerforbundet, foreløpig planlegger et mindre, forberedende streike-uttak. 

Disse vil planlegge og eventuelt iverksette et større streike-uttak av Unio sine medlemmer over hele landet og i flere ulike virksomheter.

- Selv om vi varslet et begrenset streike-uttak i første omgang, så er vi raskt klare til å trappe opp en streik. Omfanget av streike-uttaket og hvordan dette vil ramme vil vi varsle under meklingen neste uke, dersom vi ser behov for det. Det sier lederen av Konfliktberedskapen i Unio stat, Ørjan Hjortland i en pressemelding.

Unio har tidligere meldt at de er beredt på å ta ut 3500 i streik om det skulle bli nødvendig.

NTL: Kan påvirke eksamensperioden

LO Stat, som organiserer mange universitetsansatte gjennom forbundet NTL, melder at de i første omgang vil ta ut 1100 statsansatte i Oslo. 

Blant annet 278 ved Universitetet i Oslo og 277 ved Oslomet. I tillegg til 72 i Kunnskapsdepartementet og samme antall i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

I alt er det ansatte i 14 av 16 departementer som kan tas ut i streik fra neste uke.

En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket. På de fagområdene som er omfattet av det første streikeuttaket, vil vitenskapelige ansatte, ingeniører, renholdere og administrasjon bli tatt ut i streik, skriver NTL i en pressemelding.

- Hvis staten prøver å tvinge på oss en avtale som svekker muligheten for generelle lønnstillegg til alle i staten, er medlemmene våre klare til å ta kampen. Vi trenger å ivareta alle med lang utdanning, ikke bare noen få, sier Natalia Zubillaga, leder for NTL UiO.

Natalia Zubillaga er leder for NTL UiO.

Direktorat for høyere utdanning berøres også

Av YS stats medlemmer er det 320 som vil bli tatt ut i første runde. Blant annet gjelder det ansatte i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Akademikerne stat har også annonsert hvem som skal tas ut. Her er det om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger som skal gå ut i streik i første omgang. De er ansatt ved en rekke statlige institusjoner, men ingen innen høyere utdanning. 

Akademikerne organiserer mange NTNU-ansatte gjennom for eksempel Tekna og Samfunnsviterne. 

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten.

- Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Fakta

Dette er arbeidstedene som kan bli tatt ut i første runde

 Merk: Unio og LO stat har totalt antall ved hver virksomhet, dette er ikke spesifisert hos YS og Akademikerne.

Unio

 • Sametinget, 1 
 • Arbeidstilsynet, 1 
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1 
 • Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, 6 
 • Oslo politidistrikt, 2 
 • Oslomet - storbyuniversitetet, 2 
 • Sør-Øst politidistrikt, 1 
 • UNIVERSITETET I SØRØSTNORGE, 3 
 • Øst politidistrikt, 2
 •  Finnmark politdistrikt, 1
 •  De samiske videregående skoler, 1

LO stat

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 37
 • Barne- og familiedepartementet, 35
 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, 18
 • Energidepartementet, 16
 • Finansdepartementet, 34
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), 72
 • Helse- og omsorgsdepartementet, 20
 • Justis- og beredskapsdepartementet, 26
 • Klima- og miljødepartementet, 42
 • Kommunal- og distriktsdepartementet, 35
 • Kultur- og likestillingsdepartementet, 39
 • Kunnskapsdepartementet, 72
 • Universitetet i Oslo,  278
 • Oslomet, 277
 • Landbruks- og matdepartementet, 21
 • Nærings- og fiskeridepartementet, 49
 • Samferdselsdepartementet, 26

 YS stat

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Politidirektoratet
 • Oslo Met

Akademikerne

 • Arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Kripos
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo Politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Følg UA på Facebook og Instagram.