hyperpublisering

Anbefaler uavhengig granskning av varsler mot Filippo Berto

Forskningsetisk utvalg ved NTNU ber rektor om å sette i gang en uavhengig granskning av Filippo Berto. Materialet de har fått fra IV-fakultetet har ikke vært tilstrekkelig, sier leder Rune Nydal.

Forskningsetisk utvalg har mottatt varsel om Filippo Berto. - Anklagene er graverende, sier leder Rune Nydal.
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Dette er saken

Den italienske professoren Filippo Berto var ansatt på NTNU i perioden 2016-2023, før han flyttet til Sapienza-universitetet i Roma. 

Han var i flere år NTNUs og Norges mestpubliserende forfatter, med i snitt to publiserte artikler i uka i databasen Cristin i 2017-2022. 

Nå behandler NTNU et varsel om brudd på forskningsetiske normer i Bertos publikasjoner. Anklagene går på dobbeltpublisering, salamisering, salg av siteringer, irrelevante selvsiteringer og mulige uregelmessigheter i datamaterialet.

Fem av Bertos publikasjoner er nå trukket tilbake fra tidsskriftene de var publisert i, tre av disse nylig. 

Berto har også nylig mistet plass i redaksjonsrådene i tre tidsskrift som følge av lignende anklager som nå behandles ved NTNU. 

Bertos fagfelt er materialteknologi, med fokus på brudd- og utmattelsesmekanikk. 

Han hadde sin siste arbeidsdag ved NTNU 30. september 2023, etter å ha hatt 20 % stilling ved NTNU fra 1. oktober 2022 til han sluttet. 

UA har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Filippo Berto, uten å lykkes.

Tirsdag hadde Forskningsetisk utvalg ved NTNU møte, der varselet om Filippo Berto sto på agendaen. UA har tidligere skrevet om at Berto er anklaget for dobbeltpublisering, salamisering og irrelevante selvsiteringer. Les mer om saken her. 

Leder Rune Nydal sier i etterkant av møtet at de ikke har konkludert i saken ettersom det ikke har vært nedsatt en uavhengig granskningskomité. 

Rune Nydal er leder for Forskningsetisk utvalg ved NTNU.

- Det står i retningslinjene våre at det er fakultetet som skal granske slike saker. Men det materialet vi har fått fra Fakultet for ingeniørvitenskap har ikke vært tilstrekkelig til at FEU kan konkludere, vi hadde nok forventet å få mer fra fakultetet, sier Nydal.

Varselet ble innsendt av universitetsbibliotekar Per Steineide Refseth. Han har også lagt ved flere eksempler på artikler som er trukket tilbake, og eksempler som ligger ute på nettstedet PubPeer

- Vi har gjennomgått dette materialet, og vi vurderer dokumentasjonen som god. Dette er en sak som er alvorlig. Anklagene er imidlertid så graverende, og materialet så omfattende, at vi anbefaler en bredere granskning av sakskomplekset, sier Nydal.

- Av hensyn til tilliten til prosessen

Utvalget foreslår til rektor at granskningen gjøres av en uavhengig komité.

- Av hensyn til tilliten i prosessen mener vi det kan være lurt. Det er foreløpig uavklart hvem som bør gjøre granskningen. 

Filippo Berto er ikke lenger ansatt ved NTNU.

- Noe av usikkerheten i denne saken har nok vært hvordan man skal forholde seg til forskere som ikke lenger er ansatt. Men vi mener man må undersøke kvaliteten på forskning som er gjort ved institusjonen, når slike alvorlige godt dokumenterte anklager blir framsatt. Det som står på spill er handlinger som undergraver publiseringssystemet vårt, sier Nydal.

Han mener det er i alles interesse å få avklart omfanget i denne saken.

- Særlig med tanke på den interessen denne saken har fått, sier Nydal.

- Har gitt uttalelse

UA har spurt dekan Olav Bolland ved IV-fakultetet om kommentar. 

- Burde dere gått grundigere inn i dette materialet, og hva tenker du om anbefalingen om en uavhengig granskning?

Bolland svarer kort: 

- Fakultet for ingeniørvitenskap ble bedt av Forskningsetisk utvalg om en uttalelse om varselet. Det har vi gitt til Forskningsetisk utvalg. Videre har Forskningsetisk samtidig informert om at de ville behandle saken, sier Bolland.

Følg UA på Facebook og Instagram.