Næringslivet kritisk til høye priser ved NTNU-fakultet

RIF stiler spørsmål ved at prisene for utdanning for næringslivet er høyere ved NTNUs IV-fakultet enn andre universiteter. Næringslivsringen mener de priser seg ut.

Leder for bransjeorganisasjonen RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, lurer på hvorfor IV-fakultetet tilsynelatende tolker retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet annerledes enn andre.
Publisert

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sendte tidligere denne måneden et brev adressert NTNU, Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV) ved dekan Olav Bolland.

Der uttrykker de bransjens bekymring knyttet til IV- fakultetets nye prispolitikk. Dette gjelder prisøkninger for næringslivet og de som jobber der som ønsker å videreutdanne seg enten med kurs, master eller en nærings-PhD.

Dobbelt så dyrt som forespeilet

- Vi registrerer blant annet at et påbegynt masterløp på IV-fakultetet som startet i 2019 nå er blitt dobbelt så dyrt som forespeilet. Ny prispolitikk rammer også nærings-PhD ved fakultetet. Bare indirekte kostnader som kontorleie og veiledningstimer er nå blitt skyhøye i forhold til hva andre universiteter krever, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen i en pressemelding.

«Vi ser at et påbegynt masterløp på fakultetet som startet i 2019 var forespeilet å koste 175.000 til kr., men har nå økt til 341.000 kr.

En nærings-PhD ved IV- fakultet blir nå avkrevd 440.000 kr. for indirekte kostnader og veiledningstimer koster 1000 kr./timen, mens hos UiO ligger kontorleien på 22.000 kr. og veiledningen koster 317 kr./timen. », skriver RIF i brevet IV-fakultetet har mottatt.

Organisasjon tilknyttet NTNU har også tatt opp tema

Næringslivsringen, et samarbeidsforum mellom studentene, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk sier de har tidligere sendt et notat om samme problematikk. Daglig leder, Lillian Fjerdingen, sier dette er noe som har skapt irritasjon flere steder i næringen og at styret Næringslivsringen allerede i mai gjorde et vedtak på å sende et notat til fakultetet.

- Det er mange som er oppgitt over de høye prisene. En del velger heller å ta utdanningen et annet sted, så NTNU ender opp med å prise seg ut, sier Fjerdingen.

Andre fakultet og universitet tolker KD annerledes

RIF skriver videre i sitt brev at de har forstått det slik at endringen begrunnes med nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet.

- Samtidig registrerer vi at andre fakultet og universiteter har en ganske annen tolkning og har dermed helt andre priser.

RIF skriver også at byggnæringen er særlig avhengig av livslang læring for å løse framtidens utfordringer. De advarer NTNU mot å undergrave sin egen ambisjon om å være en premissleverandør for omstilling og grønt skifte.

- Vi er bekymret for konsekvensene av den nye prispolitikken til IV- fakultetet ved NTNU. Til nå har fakultetet vært en av rådgiverbransjens viktigste rekrutteringsbase og også vært et helt sentralt fakultet for videreutdanning og nærings-PhD sier RIF-leder Hansteen.

IV-dekan ønsker ikke å kommentere

I en epost til Universitetsavisa bekrefter dekan Olav Bolland ved IV fakultetet at de for noen dager siden har mottatt brev fra RIF om prising av videreutdanning.

- Jeg vil svare RIF i begynnelsen av august. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken til media før vi har svart RIF, avslutter Bolland.

Fjerdingen fra Næringslivsringen sier de enda ikke har mottatt svar på sin tidligere henvendelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.