Hundre fuskesaker kan bli behandlet på nytt

Fem rettssaker kan påvirke hvor mange studenter som vil få sine fuskesaker behandlet på nytt.

I følge forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch, kan opp mot hundre fuskesaker kan bli gjenopptatt.
I følge forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch, kan opp mot hundre fuskesaker kan bli gjenopptatt.
Publisert

Kunnskapsdepartementet har gitt beskjed om at Felles klagenemnd må behandle noen fusksaker på nytt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier at de har hatt en foreløpig gjennomgang, og at opp mot hundre saker kan bli gjenopptatt. Dette gjelder saker der studenter har klaget på at de har blitt utestengt for fusk.

Nettavisen Khrono har bedt Kunnskapsdepartementet om innsyn i gjennomgangen.

– Felles klagenemnd vil gjøre en gjennomgang av sakene, og vi venter på denne gjennomgangen før vi kan si noe mer om hvor mange saker det gjelder, skriver kommunikasjonssjef Anders Lundell i en epost til Khrono.

Den 12. desember har Felles klagenemnd møte. Da vil ny behandling av fuskesaker være et av temaene.

Det har vært to rettssaker i høst som har handlet om fuskevedtak. De konkluderte med at vedtakene var gyldige trass i ugyldig nemndleder. Her er dommene anket. I tillegg kommer to rettssaker i tingretten og en i lagmannsretten hvor dom ennå ikke har falt.

I det skriftlige svaret i Stortinget, som er svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp), skriver Sandra Borch følgende:

– Rettstilstanden er dermed ikke endelig avklart, og det kan komme rettspraksis framover som påvirker hvor mange saker som må behandles på nytt. Slik departementet vurderer det, er det imidlertid klart at enkelte vedtak er ugyldige, og disse bør behandles på nytt så raskt som mulig.

Følg UA på Facebook og Instagram.