Nå er ny leder for Felles klagenemnd utnevnt

Klagenemnda må nå fatte nye vedtak i saker der de opprinnelige vedtakene er ugyldige på grunn av tidligere feil.

- Jeg er glad for at vi har fått en erfaren jurist til å lede Felles klagenemnds viktige arbeid videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.
Publisert Sist oppdatert

Endringslogg 13:16: Lagt inn begrunnelse for to nye studentmedlemmer

Statsråd Sandra Borch har oppnevnt professor emeritus Ernst Nordtveit som ny leder for Felles klagenemnd, melder Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding. Det er også oppnevnt to nye studentmedlemmer i nemnda.

Tidligere leder Marianne Klausen ble i september kastet av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Hun hadde blitt oppnevnt i tre perioder, selv om man kun kan sitte i to. 

Det ble da sagt at departementet jobbet med å finne ut av konsekvensene av feilen, og at det kunne være flere saker som må behandles på nytt. 

Må behandle saker på nytt

Det er nå bestemt at noen av vedtakene til Felles klagenemnd fra perioden 1. april 2022 til 22. september 2023 er ugyldige, og Klagenemnda får nå i oppdrag å behandle disse sakene på nytt. 

KD skriver i pressemeldingen at det gjelder saker der nemnda ikke ville vært vedtaksfør uten det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene. Det gjelder også saker der det var dissens i nemnda og stemmen til det/de ugyldig oppnevnte medlemmet/medlemmene var avgjørende for innholdet i vedtaket:

- Felles klagenemnd består av både jurister, medlemmer med sektorkompetanse og studentrepresentanter. Den har gode forutsetninger for å behandle både nye og tidligere saker, sier Borch i pressemeldingen.

Betydningen av den ugyldige oppnevningen av den tidligere lederen har blitt vurdert i to dommer i tingretten, men rettstilstanden er ikke endelig avklart. 

- Viktig med tillit til nemnda

Den nyoppnevnte lederen, Ernst Nordtveit, er professor emeritus i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 

I tillegg er studentene Julie Marie Næss og Amina Louise Persen oppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem i klagenemnda. NTB melder at bakgrunnen for dette var at to av studentene som var oppnevnt, ikke var innstilt av styret i NSO, men kun ble videresendt til KD uten innstilling fra NSO. De to som nå er oppnevnt, er nominert av NSO.

Sandra Borch er glad for at nemnda igjen er operativ:

- Felles klagenemnd gjør en viktig jobb, og det er viktig at både studenter, institusjoner og samfunnet ellers har tillit til nemndas arbeid. Nordtveit er en svært erfaren og kompetent leder, sier hun.

Det har over tid vært mye oppmerksomhet om fusk i høyere utdanning:

- Fusk er et økende problem i høyere utdanning, og det er viktig at vi avdekker fusk og at det har konsekvenser. Samtidig skal rettssikkerheten til studentene være fullt ut ivaretatt. Felles klagenemnd sin rolle som nasjonal klageinstans er her sentral, og jeg er glad for at vi har fått en erfaren jurist til å lede dette viktige arbeidet videre, konstaterer Borch.

Følg UA på Facebook og Instagram.