FINANSIERINGSKATEGORIER

NTNU på topp i antall studiepoeng per student

Studenter ved NTNU tar flere studiepoeng per år enn ved de andre universitetene i Norge. 

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, tror topp-plasseringen skyldes at NTNU har et høyere innslag av profesjonsrettede utdanninger.
Publisert Sist oppdatert

Studiepoeng per student

Institusjon 2022
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet45,4
Oslomet – storbyuniversitetet44,5
Universitetet i Agder44,1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet44,0
Universitetet i Bergen43,8
Universitetet i Stavanger42,7
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet42,5
Universitetet i Sørøst-Norge42,3
Nord universitet42,1
Universitetet i Oslo41,3

Tall fra DBH, hentet fra Khrono.

Tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at NTNU har flest avlagte studiepoeng per student per år. Dette melder Khrono. 

Listen, som er basert på tall fra universitetene for 2022, viser at NTNU ligger nesten ett poeng foran nest beste universitet, Oslomet, og hele fire poeng foran UiO nederst på lista.

- Dette skyldes at NTNU har et høyere innslag av profesjonsrettede utdanninger som tradisjonelt har høy studieprogresjon  og -poengproduksjon, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU til UA. 

DBH rapporterer også studiepoeng per student fordelt på kategorier. 

- Hvis man tar utgangspunkt i de 25 studiumkategoriene som i 2022 lå høyest på studiepoengproduksjon per student, er NTNU representert i 15 av disse, UiO bare i 3, sier Marit Reitan.

Med ny finansieringsmodell for høyere utdanning rundt hjørnet kan dette tallet bli viktig for utdanningsinstitusjonene, som tvinger UiO til å tenke nytt.

— Vi ser at inntjeningen ikke har økt så mye som den kunne gjort, og med et endret finansieringssystem må vi tenke gjennom hvordan vi skal tilpasse oss, sier viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker, til Khrono.  

Poeng fordelt på studiekategorier

Studieprogramnavn Studiepoeng per student (hele året)
Barn og unges psykiske helse - master120
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk118
Musikk, utøvende (bachelor, 3-årig)110,5
Musikk, utøvende (bachelor, 4-årig)107,5
Aquatic food production - safety and quality (master)105
Industriell kjemi og bioteknologi (master, 2-årig)90
Medisinsk MR-avbildning (master)90
Radiografi (bachelor)87,6
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (årsstudium)84,3
Industrial ecology (master)82,7

Tall hentet fra DBH