Flest flyktninger fra Ukraina tatt opp dette semesteret

47 av de i alt 53 flyktningene som er tatt opp ved NTNU i vår- semesteret kommer fra Ukraina.

Hovedbygningen er lyssatt i fargene til det ukrainske flagget, blått og gult
Hovedbygningen er lyssatt i fargene til det ukrainske flagget, blått og gult
Publisert

I tillegg kommer to studenter fra Syria, to fra Belarus, en fra Kirgisistan og en fra Eritrea, melder Innsida.

Flyktningene har begynt å studere enkeltemner som undervises på engelsk ved seks ulike fakultet. De fleste er tatt opp på bacheloremner.

29 flyktninger starter også på norskundervisning ved NTNU, og noen av dem begynte på språkopplæringen i fjor høst. Kapasiteten innenfor norskopplæring ble i fjor høst utvidet.

Færre ukrainske flyktninger enn antatt

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at NTNU ble tildelt 140 studieplasser for ukrainske flyktninger.

Les også: Nærmere 40 ukrainske flyktninger tatt opp som studenter ved NTNU

I underkant av 40 flyktninger fra Ukraina ble tatt opp på høstsemesteret i fjor, og 47 vil altså tas opp dette semesteret.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, har tidligere gitt følgende forklaring på hvorfor de ikke har klart å fylle opp alle de 140 plassene:

- Det er flere grunner til at det har kommet færre studenter enn beregnet – blant annet er det kommet færre flyktninger enn man antok, at det ikke er så mange i studiealder, og at noen ikke kvalifiserer til opptak fordi de ikke kan engelsk godt nok, uttalte Reitan.

Uvisst om flyktninger må betale skolepenger

NTNU har krav om at flyktningene skal bli tatt opp på studier ved universitetet må ha fullført videregående skole i hjemlandet. De må også ha bestått en engelsktest. I tillegg blir det vurdert individuelt om det er faglig kvalifisert.

Det største usikkerhetsmomentet foran høstsemesteret er innføring av skolepenger. Foreløpig vet man ikke om studenter med flyktningstatus vil måtte betale skolepenger.

Universitetsavisa skrev nylig at enkelte masterstudier står i fare for å måtte legge ned ved innføring av skolepenger, som en følge av at de ikke vil klare å fylle opp studieplassene.