Nærmere 40 ukrainske flyktninger tatt opp som studenter ved NTNU

NTNU ble tildelt 140 studieplasser for ukrainske flyktninger. Men det ser foreløpig ut til at i underkant av 40 tas opp i høst.

Marit Reitan forteller at de tilbyr norskkurs til ukrainske studenter ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

NTNU er ikke helt i mål med opptaket ennå.

- Men det ser ut til at vi tar opp rundt 40 flyktninger nå i høst, de aller fleste fra Ukraina, en håndfull fra andre land, sier prorektor Marit Reitan.

Dette er langt færre enn NTNU har kapasitet til.

- Vi kunne tatt opp 140 heltidsplasser. Det er flere grunner til at det har kommet færre studenter enn beregnet - blant annet at det er kommet færre flyktninger enn man antok, at det ikke er så mange i studiealder, og at noen ikke kvalifiserer til opptak fordi de ikke kan engelsk godt nok, sier Reitan.

Les også: Kan velge mellom 35 masterprogram.

Nasjonalt er det satt av 1000 studieplasser til studenter fra Ukraina.

Faglige krav

For å kunne studere ved et norsk universitet så må studentene være faglig kvalifisert.

- De må ha fullført videregående skole, og de må ta en engelsktest ved Folkeuniversitetet. Vi har behandlet søknadene raskt, men vi stiller likevel faglige krav, sier Reitan.

I tillegg er det blitt individuelt vurdert for eksempel om de har nok kunnskaper i matematikk og fysikk for studier der det stilles spesielle opptakskrav.

Det kom inn 156 søknader til NTNU. Noen av dem oppfylte altså ikke språkkravene. Det var også rundt 1/3 som ikke var omfattet av KDs ordning.

- Det er en del som søker fra Ukraina. Men ordningen forutsetter at søkerne har kommet til Norge og fått flyktningestatus her, sier Reitan.

Mange ulike studieretninger

Av de ukrainske studentene som har fått sikker plass er det fem i Ålesund, én i Gjøvik og 20 i Trondheim. I tillegg er det noen som venter på resultatene av språktesting og annen dokumentasjon, men som sannsynligvis vil få plass.

- Flyktningene er tatt opp på mange ulike studieretninger. Forholdsvis mange av dem har begynt på masterprogram og ikke enkeltemner - det er litt overraskende, og kan tyde på at endel tror de kommer til å være i Norge en stund, sier Reitan.

Mange av studentene går på norskkurs ved NTNU.

- Vi har sørget for bedre kapasitet ved norskkursene, og har satt av egne plasser på norskkursene til studenter fra Ukraina, sier Reitan.

Viktig å bli en del av studentmiljøet

Det kommer til sammen i overkant av 1.800 internasjonale studenter til NTNU i høst.

- Studentene vil inngå i det ordinære mottaksprogrammet for internasjonale studenter når de kommer, det er viktig at de blir en del av studentmiljøet. Her bør også instituttene bidra, sier Reitan.

Hun sier fagmiljøene og studieadministrasjonen har gjort en stor jobb for å få på plass tilbudet.

Utpå høsten kan det bli et nytt opptak for vårsemesteret.

I tillegg er det 16 studenter fra Ukraina ved NTNU som var her da krigen brøt ut. De kan søke stipender fra KD til livsopphold.

Saken ble oppdatert 8.9. kl 08.45 med antallet på internasjonale studenter til NTNU i høst.