Skulle dra på utenlandsopphold - men nå har Forskningsrådet stoppet ordningen

Forskningsrådet har stengt muligheten for å sende søknad om utenlandsopphold for postdoktorer. - Tett opptil løftebrudd, sier Sarai Dery Folkestad, som snart kan stå uten jobb.

Sarai Dery Folkestads frist for å kunne søke seg til utenlandsopphold gikk ut 1. juni. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre til høsten.
Sarai Dery Folkestads frist for å kunne søke seg til utenlandsopphold gikk ut 1. juni. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre til høsten.
Publisert

Sarai Dery Folkestad er ansatt som postdoktor i et Norges Forskningsråd-prosjekt ved Institutt for kjemi ved NTNU.

Det har vært mulig med en utvidelse av slike stillinger fra to til tre år, dersom man reiser til utlandet i ett år av perioden.

Folkestad må reise 1. september dersom hun skal rekke å ha et utenlandsopphold i løpet av perioden. Reglene sier at hun må søke tre måneder før, altså senest 1. juni. Men nå er Forskningsrådets utlysning for utenlandsopphold stengt. «Denne utlysningen er midlertidig stengt. Vi kommer med mer informasjon etter 1. juli 2022», står det på siden.

Forskningsrådet er ifølge Kunnskapsdepartementet nå i en alvorlig økonomisk situasjon, og legger opp til 842 millioner kroner til kutt innen 2023 for å oppnå den balansen økonomiregelverket krever.

NFR forventer utenlandsopphold

Hvis Folkestad ikke får reist, står hun uten jobb fra 1. desember i år.

- Det som er litt ironisk, er at Forskningsrådet så tydelig sier at de forventer et utenlandsopphold i postdoktorperioden. Jeg har en utviklingsplan, som har blitt godkjent, og i den står det at jeg skal være ett år i utlandet i løpet av perioden min. Når jeg nå ikke kan levere søknaden min, mener jeg dette er tett opptil et løftebrudd. Selv om jeg forstår at det etter revidert nasjonalbudsjett nå er stor usikkerhet i Forskningsrådet, sier Folkestad.

Planen var at Folkestad skulle reise til University of Southern California, der hun og hennes veileder Henrik Koch har kontakt med en professor, og et godt fagmiljø.

Les reglene for postdoktorstillinger her.

Det verste er usikkerheten

Folkestad forteller at de har vært i kontakt med Forskningsrådet, men at det hersker stor usikkerhet om hun vil få innvilget utenlandsoppholdet sitt.

- Jeg forstår at for noen kan det virke bagatellmessig om jeg får et år i utlandet, men for meg og min karriere kan det bety veldig mye. Det verste for meg er kanskje likevel usikkerheten - skal jeg si opp leiligheten min nå? Må jeg begynne å søke på jobber? forteller Folkestad.

Hun tror mange midlertidig ansatte er i tilsvarende situasjoner som henne.

- Jeg hadde utsatt utenlandsoppholdet mitt på grunn av korona, og det ble derfor ekstra viktig for meg at det måtte skje akkurat nå. Men vi er svært mange midlertidig ansatte som er avhengige av støtten fra Forskningsrådet for å ha jobb. Jeg er vant til usikkerhet om framtida, men jeg blir urolig når jeg ikke vet hva som skjer bare noen måneder fram i tid, sier Folkestad.

- Svært viktig for karrieren

Professor Henrik Koch er veileder for Folkestad. Akkurat nå er han ved Stanford University, hvor han besøker en norsk post-doc som er på ett års utenlandsopphold finansiert av Forskningsrådets program.

- Dette programmet er svært viktig for karriereutviklingen til unge forskere. Det gir dem mulighet til å bli involvert i frontforskning og etablere nettverk som blir viktige i fremtiden. Gjennom et forskningsopphold tilegner de seg viktig ny kunnskap som de bringer tilbake til Norge, sier Koch.

Han sier at et utenlandsopphold også er et viktig element for å kunne konkurrere med andre i utlysninger som ERC starting grants og Yngre forskningstalenter.

Koch forteller at de har flere postdoktorer og doktorgradsstipendiater som kan bli rammet av denne stengningen.

- Det er naturligvis svært uheldig. Uansett hva som skjer i Forskningsrådet omkring revidert nasjonalbudsjett, så mener jeg man ikke skal gjøre endringer med tilbakevirkende kraft. Prosjektene som er bevilget innenfor rammene bør kunne fullføre det utdanningsprogrammet som er beskrevet i søknaden, sier han.

Koch sier han har hatt en positiv dialog med forskningsrådet og håper en god løsning blir mulig.

Jobber for å finne løsninger

Direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, kommenterer saken på mail:

- Utlysninger for postdoktorer på utenlandsopphold ble midlertidig stoppet etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai 2022. Forskingsrådet jobber fortløpende med mulige løsninger for å gjenåpne denne utlysningen, og vil også være fleksible på frister og krav til når søknadene må sendes. Vi forventer å kunne komme med ny informasjon allerede i løpet av denne uken, og gjør vårt beste for å sikre at utenlandsopphold kan gå som planlagt, skriver hun.