Gir 1,4 milliarder til forskningsinfrastruktur. NTNU vert for fire av prosjektene

Kunnskapsdepartementet deler ut 1,4 milliarder til 22 nye infrastrukturprosjekter. NTNU er vertsinstitusjon for fire av dem.

Årets julegave fra Kunnskapsdepartementet og statsråd Ola Borten Moe kom tidlig i år. Blant de 22 prosjektene som får penger til forskningsinfrastruktur er NTNU involvert i totalt 13.
Publisert

Julegaven fra Kunnskapsdepartementet kom tidlig i år med penger til laboratorier, utstyr og annen forskningsinfrastruktur over det ganske land.

Totalt er det 22 prosjekter som ifølge en pressemelding dekker alt fra batteriforskning til taredyrking, som får til sammen 1,4 milliarder.

Fire av prosjektene har NTNU som vertsinstitusjon, og disse fire har søkt om til sammen 338 millioner kroner:

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure: En nasjonal biobank som omtales som «en bærebjelke for sensitive data». Her har NTNU blant annet med seg helseforetakene, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og universitetene i Bergen og Tromsø.

Prosjektet har søkt om 159,8 millioner kroner.

The Digital Ocean Space - Møre Ocean Lab: Sammen med Runde Miljøsenter og Sintef Ålesund ønsker NTNU i Ålesund å etablere et «feltlaboratorium for forskning på utvikling av maritim teknologi med fullskala testing av skip og skipsutstyr, fiskeri- og redningsutstyr og teknologi for overvåking av havet.» Prosjektet vil ifølge pressemeldingen være koblet til, og støtte opp under, etableringen av Ocean Space Centre.

Prosjektet har søkt om 33,2 millioner kroner.

Norwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2: Sammen med Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø, samt Sintef, har NTNU søkt om «videreføring og oppgradering av en generisk infrastruktur innenfor strukturbestemmelse av biomolekyler med stor betydning også for grunnleggende kjemi, nanoteknologi og materialvitenskap».

Prosjektet har søkt om 115 millioner kroner.

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B: Det siste prosjektet NTNU står som vertsinstitusjon på i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet, er en videreføring og oppgradering av mikro- og nanolaboratoriet NorFab, et prosjekt hvor også Universitetet i Oslo, Sintef og Universitetet i Sørøst-Norge er med. «Laboratoriene gir tilgang til både grunnleggende nanoteknologiske framstillingsprosesser og utvalgte avanserte prosesser og analyser. Laboratoriene brukes både til grunnforskning, innovasjon og produksjon for bedrifter.» heter det i pressemeldingen.

Prosjektet har søkt om 30 millioner kroner.

Utover dette er også NTNU med i søkerkonsortiumet til ni andre prosjekt.

- Infrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmijø skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier statsråd Ola Borten Moe i pressemeldingen fra departementet.

Totalt ble det sendt inn 120 søknader om til sammen 9,2 millioner kroner til Norges forskningsråd. Hvor mye hvert enkelt prosjekt faktisk får er dog ikke skrevet i stein. Det nøyaktige beløpet som tildeles vil være gjenstand for forhandlinger mellom Norges forskningsråd og de enkelte prosjektene.

- Norge og verden står overfor en rekke store samfunnsutfordringer, og forskning og innovasjon vil være avgjørende for at vi skal klare å løse disse. Skal norske forsknings- og innovasjonsmiljø lykkes på forskningsfronten må vi hele tiden være på høyden med forskningsinfrastruktur, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd.