NTNU får penger til forskerskole

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nasjonale forskerskoler som skal gjøre doktorgradene mer arbeidslivsrelevant.

Forskningsråds-direktør Mari Sundli Tveit mener forskerskolene vil gjøre doktorgradsstudentene godt rustet for oppgavene som venter i og utenfor forskningen.
Publisert Sist oppdatert

- Kompetansen som finnes ved universiteter og høyskoler må komme mest mulig til nytte også utenfor forskningssektoren. Da er det viktig at doktorgradsstudentene får en utdanning som gjør dem attraktive også for bedrifter og offentlige virksomheter, sier statsråd Ola Borten Moe i en pressemelding fra Norges forskningsråd.

Etter at forskningsrådet i 2021 lyste ut midler til nye forskerskoler er tildelingene nå på plass. Totalt var det 12 nasjonale forskerskoler som fikk tilslag om to millioner årlig til drift i inntil åtte år, deriblant en innen mikro- og nanoteknologi ved NTNU.

Målet med de nasjonale forskerskolene er å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er ment som et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer, står det i pressemeldingen, blant annet gjennom faglige nettverk. Hver av forskerskolene skal samarbeide med minst en partner i næringslivet, offentlig sektor og/eller andre organisasjoner.

- Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forberede oss på fremtiden er å satse på forskning og unge forskertalenter spesielt. Forskerskolene bidrar til at doktorgradsstudentene er godt rustet for oppgavene som venter i og utenfor forskningen, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Mari Sundli Tveit, i meldingen.

Disse har fått tildeling:

 • Høgskulen på Vestlandet: Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)
 • Universitetet i Stavanger: PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare
 • Universitetet i Bergen: HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare
 • Universitetet i Agder: Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU: Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)
 • Universitetet i Oslo: NORA Norwegian AI Research School
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Industrial Research School in Complex Systems
 • Universitetet i Tromsø: Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology
 • Universitetet i Bergen: Research school in Nutrition
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions
 • Oslomet: The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)