Forskningsrådet med 45 mill. for å redusere ulikhet i helse

45 millioner kroner deles ut til forskning for å redusere ulikhet i helsetjenesten. Forskning på barn med autisme og personer med demens er blant prosjektene.

Nødvendig med mer klinisk forskning, ifølge Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit. Pengene går til et prosjekt ved UiB og et ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

I tillegg skal forskere undersøke mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge, og barn og unge med kronisk nyresykdom, opplyser Forskningsrådet, som står for tildelingen.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Pengene fordeles på to prosjekter ved Universitetet i Bergen, ett prosjekt ved Oslo universitetssykehus og ett ved NTNU.

Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

– Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov, vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. Jeg er derfor glad for at fire viktige prosjekter som vil få fram kunnskap om dette skal finansieres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).