Over 100 millioner til fire nye forskningssentre

Sentre for skatteøkonomisk forskning og forskning på EØS-rett i Oslo, Bergen og Ås høster store penger fra forskningsrådet.

Universitetet i Oslo får to nye forskningssentre og får rundt 50 millioner kroner.
Universitetet i Oslo får to nye forskningssentre og får rundt 50 millioner kroner.
Publisert

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitet i Oslo (UiO) får hvert sitt forskningssenter og mottar til sammen 60 millioner kroner likt fordelt for å utvikle kunnskapen om skatt og økonomi. Det opplyser Forskningsrådet, som deler ut pengene.

Samtidig får også to nye forskningssentre i Bergen og Oslo til sammen 42 millioner kroner, også likt fordelt, til å styrke kunnskapen om EØS-rettens betydning for norske forhold.

Dette er sentrene

«Skatteforsk - Centre for tax research» ledes av professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Senteret skal studere hvordan bedrifter og enkeltpersoner unngår skatt og hvordan effekter av slik skatteunngåelse fordeler seg på tvers av økonomien.

«Norwegian Fiscal Studies – A Centre for Research in Public Finance» ledes av professor Gaute Torsvik ved Universitetet i Oslo. Senteret vil studere skatteaksept og samsvar, husholdningenes inntekter, sparing og forbruk, formue og inntektsulikhet og beskatning av selskaps- og kapitalinntekter.

Universitetet i Oslo oppretter også «Research Centre on the European Dimension of Norwegian Law», som skal utvikle kunnskap for bedre integrering av EØS-rett i norsk rett og søke å forstå de underliggende årsakene til feiltolkning av EØS-rett. Professor Ole-Andreas Rognstad skal lede senteret.

Universitet i Bergen setter i gang «Centre on the Europeanization of Norwegian Law – Understanding EEA Law as an integral part of Norwegian Law». Senteret skal utvikle ny kunnskap og styrke juridisk forskning på innhold, påvirkning og integrering av EØS-lovgrunnlaget om fri bevegelse både generelt, og med særlig fokus på fri bevegelse av personer på områdene arbeids-, innvandrings- og trygderett. Senteret ledes av professor Christian N.K. Franklin.

Prioreterte forskning på trygderett i EØS-sammenheng

Sentrene om EØS-rett opprettes med penger fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trygderettslig forskning ble spesielt prioritert i Forskningsrådets utlysning.

- Mangelfull integrering av EØS-retten gjelder på mange forvaltningsmessige områder, men har fått spesielt store konsekvenser på trygdeområdet. Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.