salget av Klostergata

Legger ansvaret for forvirringen på Ap-politiker

Arbeiderpartiets Julie Indstad Hole må ta ansvaret for usikkerheten og forvirringen i salget av Klostergata 26, mener Høyres Ingrid Skjøtskift.

Høyres Ingrid Skjøtskift, her i samtale med daværende prorektor for forskning Bjarne Foss, er kritisk til hvordan Arbeiderpartiet har agert i saken om salget av Klostergata 26.
Publisert

- Da jeg tok opp saken i formannskapet i september i fjor var det ingen som reagerte på planen for det videre arbeidet. Det var da premissene for salget ble satt, og det er ikke noe en kan gå tilbake på i ettertid, sier Ingrid Skjøtskift, kommunalråd for Høyre i Trondheim kommune.

Tirsdag ble siste runde i saken om salget av Studentersamfundets nabotomt - Klostergata 26 - endelig avgjort av politikerne i Trondheim. Eiendommen selges til høystbydende, LNT Utleie, selv om formannskapet tidligere har vedtatt at det skal legges til rette for salg til studentformål.

Det fikk Fredrik Engelschiøn Akre, leder av Studentersamfundet, til å reagere. Da vedtaket var fattet sa han til UA at han håper kommunen benytter seg av muligheten til å reflektere over hva det egentlig betyr å vedta at Trondheim skal være Nordens beste studentby.

- Basert på denne saken ser det bare ut som tomme ord. Et fint løfte uten hold. Politikerne kan love mye, men så lenge det er administrasjonen som faktisk bestemmer, og de ikke deler de samme ambisjonene, kommer en ingen vei, sa han.

Skjøtskift peker på Hole

På spørsmål om hun kjenner seg igjen i Akres beskrivelse peker Skjøtskift på at politikerne hadde muligheten til å legge føringer for salget før salgsprosessen startet, og at det vil være uryddig å endre på dette i ettertid.

Videre mener Skjøtskift at Arbeiderpartiets Julie Indstad Hole bør ta ansvaret for å ha skapt usikkerhet og forvirring i saken etter at hun fremmet forslaget om ny politisk behandling av saken.

- Det var hun som gjorde seg høy og mørk og sa at siste ord ikke var sagt, og med det jekket opp forventningene, sier Skjøtskift.

- Jeg synes i likhet med Skjøtskift de er synd at det ikke lot seg gjennomføre å selge til studentene, sier Julie Indstad Hole.

- I formannskapsmøtet 8. februar sa kommunedirektøren at salget ikke var formelt gjennomført fordi det var tatt høyde for politisk behandling, og at Samfundet kunne kjøpe til det høyeste budet. Derfor mente Arbeiderpartiet at politikerne skulle få siste ord i denne saken, sier Hole.

LES OGSÅ: Åpner for at Samfundet likevel kan kjøpe naboeiendommen

Hun viser til at ti av elleve medlemmer i formannskapet stemte for dette, og sier at de nå må ta til etterretning at det viste seg å være ulovlig å gjennomføre salget på en annen måte enn det som allerede er gjort.

- Jeg synes det er leit, men vi må forholde oss til reglene.

Aas: - Vi burde fått saken tilbake

Arbeiderpartiet stemte, i likhet med resten, for kommunedirektørens innstilling i saken under formannskapsmøtet tirsdag.

- Når situasjonen først ble som den ble er det svært utfordrende for formannskapet å gjøre om på salget uten å bryte regelverket, og vi ønsker å fremstå som en ryddig selger av eiendom, sier Arbeiderpartiets Roar Aas og gjentar sitt hovedpoeng fra tirsdagens debatt:

- Når det er sagt kan man i etterkant se at dette burde vært løst på en annen måte. Formannskapet gjorde et vedtak med en tydelig intensjon om at eiendommen skulle gå til studentformål. Når denne intensjonen ikke blir ivaretatt burde formannskapet fått saken tilbake til ny vurdering før beslutning om salg ble tatt. Vi bør ta lærdom av dette, sier Aas.

Hansen: - Uberettiget kritikk

Også mot administrasjonen retter Samfundet-lederen skytset. Han mener forespørselen de fikk om å kjøpe eiendommen til takst var en ren formalitet, og at de ble kuttet ut da de stilte spørsmål ved om taksten var for høy.

- Kritikken fra Akre vedrørende prosessen rundt salg av Klostergata 26 er uberettighet. Vi har brukt mye tid på å prøve å komme frem til en løsning med Samfundet, sier Einar Aassved Hansen, byutviklingsdirektør i Trondheim kommune.

- Det vi har vært helt tydelige på er vilkåret om at salg utenfor det åpne markedet må skje til taksert verdi. Det er av hensyn til strenge lover og regler på dette området, og fordi det er viktig for kommunens omdømme å opptre svært ryddig når vi unntaksvis selger direkte, fortsetter direktøren.

Han forteller at formannskapet ble orientert om at de ikke hadde fått til en avtale med Samfundet, og at eiendommen derfor ble lagt ut på det åpne markedet.