Åpner for at Samfundet likevel kan kjøpe naboeiendommen

50.000 kroner skilte høyeste bud og Studentersamfundets bud. Nå skal salget behandles politisk.

Salget av Studentersamfundets nabobygg skal opp til politisk behandling.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert tirsdag klokken 12:33 med kommentarer fra Samfundet-leder Fredrik Akre.

- Dette gir oss definitivt et håp, og vi er veldig takknemlige for at saken ble tatt opp i formannskapet, sier Samfundet-leder Fredrik Akre.

Arbeiderpartiets Jule Ingstad Hole fremmet under tirsdagens møte i Formannskapet i Trondheim kommune forslag om behandle salget av Klostergata 26 politisk.

Forslaget ble vedtatt med Fremskrittspartiets ene stemme mot.

Det betyr at Studentersamfundet fremdeles har en sjans til å få kjøpe sin nærmeste nabo.

Tapte budrunden med 50.000

Under formannskapsmøtet orienterte byutviklingsdirektør Einar Aasved Hansen om salget av boligeiendommen.

- Den har vært benyttet som utleiebolig frem til en vannskade i 2019, og har stått tom siden da. Vi var i kontakt med både studentsamskipnaden, NTNU og Studentersamfundet og ga dem mulighet til å kjøpe boligen til takst, men alle takket nei, sa han.

Boligen ble til slutt solgt for 7.050.000 kroner.

- Studentersamfundets siste bud var på syv millioner. Men salget er ikke formelt gjennomført. Det er tatt høyde for politisk behandling, fortalte Hansen under møtet.

Åpner for at Samfundet kan kjøpe til høyeste bud

Høyres Ingrid Skjøtskift gikk på talerstolen og sa hun synes det er synd at det ikke var mulig å få til en avtale med samskipnaden, Samfundet eller NTNU, men uttrykte forståelse for at det er vanskelig å gjennomføre salg av boliger innenfor det regelverket som ligger der, samtidig som en skal ivareta politikernes ønsker.

- Men kan kommunen nå selge eiendommen ved å invitere Samfundet til å tre inn i høyeste bud, eller er det i strid med regelverket? spurte hun.

- Formelt kan Samfundet kjøpe til høyeste bud. Men kommunen har ikke tradisjon for å gjøre det på den måten fordi vi ønsker å ha status som en ryddig aktør i boligmarkedet, svarte Hansen.

Med det kan Klostergata 26 havnet i Studentersamfundets hender likevel.

- Jeg ser frem til politisk behandling av salget, sa forslagsstiller Hole.

Samfundet må sjekke finansene

- Jeg har kjempelyst til å si at vi tar boligen til 7.050.000 dersom vi får muligheten, men vi må sjekke hva vi har mulighet til økonomisk først. Vi har null likviditet, og står midt oppe i et utbyggingsprosjekt til 245 millioner kroner, så da er det ikke bare enkelt å få lånt ekstra, sier Samfundet-lederen.

Akre forteller at de har estimert kostnadene for oppussing av boligen til helt grunnleggende standard til halvannen million kroner. Blant annet skal det være snakk om en trapp, som også er del av den bærende konstruksjonen i bygget, som må byttes ut.

Samfundetleder Fredrik Akre sier det ikke er gitt at Samfundet har økonomien til å kjøpe boligen.

Samfundetlederen understreker også at det ikke er politikere eller enkeltpersoner frustrasjonen fra Samfundet over salget har vært rettet mot, men det han omtaler som et firkantet byråkrati.

- Det blir firkantet når en må selge eiendommen til høyeste bud til tross for politiske vedtak, spesielt når det bare er snakk om 50.000 kroner. Vi opplever veldig mye velvilje i det politiske miljøet i Trondheim, og er derfor veldig glad for at dette nå tas til politisk behandling.

Men at politikerne vil omgjøre salget tar han ikke for gitt.

- Jeg er på ingen måte sikker på utfallet av en slik politisk behandling, men jeg har troen på at de klarer å se det helhetlig gjennom reflekterte og redelige diskusjoner.

Kjøper skjønner ikke styret

Salget av Klostergata 26 har ført til reaksjoner mot hvordan Trondheim kommune har håndtert salget.

Samfundetleder Fredrik Akre har blant annet ytret bekymringer for at studentene må legge om driften av huset og stenge deler av det på grunn av støy etter at Trondheim kommune solgte eiendommen.

- Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så mye styr rundt akkurat dette salget. Det er jo en helt vanlig boligeiendom. Boligen har vært utleid i mange år, og det er like mye støy fra Samfundet nå som det har vært før. Det er ikke noe nytt i det, sa sjefen Saleh Nagi Abuzid, daglig leder i LNT Utleie AS, til Universitetsavisa mandag.