Kjøper stiller seg uforstående til styret rundt salget av boligen

Klostergata 26 skal pusses opp og leies ut. - Det er jo en helt vanlig boligeiendom, sier kjøper LNT Utleie AS.

Studentersamfundet nådde ikke opp i budrunden om naboeiendommen Klostergata 26. Kjøperen forteller at de skal fortsette å leie ut boligen.
Publisert

- Vi tenker å pusse opp boligen og leie den ut, sier Saleh Nagi Abuzid, daglig leder i LNT Utleie AS.

Det er de som har kjøpt Klostergata 26 - boligen som er en av Studentersamfundets nærmeste naboer.

Overdragelsen av eiendommen har ført til reaksjoner mot hvordan Trondheim kommune har håndtert salget.

- Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så mye styr rundt akkurat dette salget. Det er jo en helt vanlig boligeiendom, sier Abuzid.

Samfundetleder Fredrik Akre har blant annet ytret bekymringer for at studentene må legge om driften av huset og stenge deler av det på grunn av støy etter at Trondheim kommune solgte eiendommen.

- Boligen har vært utleid i mange år, og det er like mye støy fra Samfundet nå som det har vært før. Det er ikke noe nytt i det, sier LNT Utleie-sjefen.

Samfundet nådde ikke opp i budrunde

Samfundet ønsket selv å kjøpe eiendommen og deltok i budrunden, men klarte ikke å matche høyeste bud.

- Eiendommen ble annonsert i markedet på vanlig måte, det ble avholdt visning og gjennomført budrunde med flere aktører. Eiendommen har hele tiden vært, og vil fortsatt være, en boligeiendom, skriver byutviklingsdirektør Einar Aasved Hansen i en e-post til Universitetsavisa.

Boligen ble solgt for drøye syv millioner kroner, men det er langt fra sikkert at siste ord i saken er sagt.

Ber om politisk behandling

Venstres Erling Moe og Arbeiderpartiets Julie Indstad Hole har meldt inn en sak om salget til tirsdagens formannskapsmøte, skriver Adresseavisen.

Mens Moe ber om en orientering fra kommunedirektøren ønsker Hole at formannskapet vedtar at kommunedirektøren legger frem sak om salget til politisk behandling og viser til et vedtak gjort i formannskapet i fjor:

«Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med Sit og Studentersamfundet for å avklare fremtidig bruk av Klostergata 26. Formannskapet ber om at det legges til rette for salg av eiendommen til studentformål. Det forutsettes at salget skjer til markedsverdi/ -takst, innenfor de retningslinjer som gjelder.»

- Siste ord er ikke sagt i denne saken. Vi mener at eiendommen bør brukes til studentformål. Studentene er helt klare på at Klostergata blir viktig i utformingen av nye campus rundt Gløshaugen. Det støtter jeg dem i, sier hun til avisen.