Deler ut halvannen million til lavterskel studenttiltak

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått søknader for mer penger enn det de har å gi ut i denne omgang.

Gustav Østerberg Øverli i Sit forteller at de nå vurderer å lage ferdige konsepter som de kan «dele ut» til studenter som ønsker å arrangere noe for studenter, men ikke helt vet hva.
Gustav Østerberg Øverli i Sit forteller at de nå vurderer å lage ferdige konsepter som de kan «dele ut» til studenter som ønsker å arrangere noe for studenter, men ikke helt vet hva.
Publisert

- I utgangspunktet kan man søke om penger til det meste. Det som er viktig er at det er lav terskel for å delta og åpent for så mange som mulig, sier Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Samskipnaden jobber nå med å få fordelt 1,5 millioner kroner som de har fått fra departementet til lavterskel sosiale tiltak for studenter.

Fortløpende utdelinger

Pengene skal deles ut i samarbeid med studenter og institusjonene, og det er en forutsetning at tiltakene skal treffe bredt og ikke kun gå til studenter tilknyttet samskipnaden. Når det er sagt påpeker Øverli at det vil være mulig for foreninger som søker om penger til et tiltak for egne studenter, å få det.

- Det sitter en prosjektgruppe som vurderer søknadene som kommer inn, og vi har allerede fått søknader om mer enn det vi har midler til. Da må det en kost/nytte-vurdering til når vi prioriterer, sier han.

Øverli forteller at tilskuddene gis fortløpende.

- Dette er jo tiltak som helst skulle vært gjort i går, så vi er veldig opptatte av at søknadsprosessen ikke skal være et hinder for at ting blir gjort raskt, sier han.

Venter på mer penger

Selv om det er søkt for mer enn de har per nå, er det bare å fortsette søkingen, ifølge direktøren.

- Vi vet jo at det kommer mer midler, selv om vi ikke har fått tilsagnsbrevet på dem ennå.

Når neste runde kommer rullende inn på Samskipnadens konto for videre fordeling, kan det også være aktuelt å ansette studenter som kan bidra i fasiliteringen av tiltak, ifølge Øverli. Selv om han ikke kan forskuttere hvordan de ender med å bruke midlene.

- Det som er sikkert er at det er mye arbeid med dette for vår del, og vi har ikke fått ansatt noen som kan hjelpe til med planlegging og gjennomføringen av tiltakene.

Men samskipnaden har andre planer for hvordan de kan bistå. De ser på muligheten til å utarbeide ferdige konsepter som de kan gi til studenter som vil gjøre noe, men ikke helt vet hva.

- Vi fikk for eksempel en del forespørsler angående vennespleisingen som Samfundet gjennomførte og hvordan det foregikk. Det å ha en slik verktøykasse, en oversikt over de ulike tiltakene som er gjennomført og hvordan de kan kopieres, vil være viktig.

LES OGSÅ: 600 studenter ville være med på vennespleising

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.